Speciaal Magazine over het Onze Vader

Bij gelegenheid van de introductie van de nieuwe vertaling van het Onze Vader verschijnt een speciaal Magazine: Het Gebed van de Heer. De uitgave is een initiatief van de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De nieuwe vertaling van het Onze Vader wordt ingevoerd, zowel in Nederland als in België, met ingang van de Advent, 27 november 2016. Continue reading

Bisschoppensynode 2018 over jongeren, geloof en roeping

‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ is het thema dat paus Franciscus heeft gekozen voor de 15e Gewone Bisschoppensynode, die plaatsvindt in oktober 2018 in Rome. In een verklaring van 6 oktober geeft de Heilige Stoel aan dat het thema de “uitdrukking is van de pastorale zorg van de Kerk voor jonge mensen.” De voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende, noemt het thema ‘positief en toekomstgericht’.

Continue reading

Mgr. Van den Hende bij uitreiking prijs aan dokter Lampedusa

Zaterdagmiddag 8 oktober werd in de Martinikerk in Groningen door de stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Locale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) de ‘Levende Steen’ prijs uitgereikt aan dokter Pietro Bartólo (foto). Dokter Bartólo werkt als arts op het eiland Lampedusa en heeft duizenden vluchtelingen verzorgd en geholpen, samen met medebewoners van het eiland. Ook burgemeester Giusy Nicolini van het eiland ontving de onderscheiding van INLIA.

Continue reading

Bisschop De Korte blikt terug op Christelijk Sociaal Congres

Eind augustus werd in Doorn het Christelijk Sociaal Congres gehouden. Vertegenwoordigers van het katholieke en protestantse middenveld (onder anderen vakbonden, werkgevers, onderwijsorganisaties, omroepen, politieke partijen, scholen en zorgaanbieders) waren aanwezig. Als referent voor Kerk en Samenleving binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie was bisschop De Korte aanwezig bij het Congres. Hij blikt in een persoonlijk schrijven terug:

Continue reading

Mgr. Woorts naar afscheid rabbijn Evers

Mgr. drs. Herman Woorts, bisschopreferent voor Kerk en Jodendom, was donderdag 22 september aanwezig bij de afscheidsreceptie van rabbijn mr. drs. R. Evers in Amsterdam. Evers vertrekt naar Düsseldorf waar hij opperrabbijn wordt. ‘Door uw inzet heeft u voor ons getuigd van uw grote liefde voor de Torah en van de grote waarde van het Joodse leven voor ons land en voor ons als Kerk’, aldus bedankte mgr. Woorts rabbijn Evers (foto).

Continue reading

Kerken presenteren Armoedeonderzoek 2016 aan staatssecretaris Klijnsma

Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ’Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriele, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk gedaan.

Continue reading

Paus Franciscus vraagt te bidden om vrede

Op 20 september aanstaande brengt paus Franciscus een bezoek aan Assisië. De Heilige Vader vraagt om op die dag in ieder bisdom te bidden voor de vrede. Het verzoek van de paus kwam op 9 september. Vanuit de kerkprovincie is aan ieder bisdom de vraag van de Heilige Vader toegezonden, vergezeld van een aantal suggesties voor de te houden gebedsdag. Continue reading