Een militair ordinariaat is een bisdom van de Katholieke Kerk, maar dan niet gebonden aan een gebied maar aan het leger in een land. De statutaire naam is Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Een dergelijk ‘legerbisdom’ is bedoeld om geestelijke zorg te verschaffen aan militairen. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden en aan het hoofd staat de ordinarius, een bisschop. In Nederland is dat mgr. Everard de Jong (per 1 juni 2020), hulpbisschop van bisdom Roermond. Het militair ordinariaat werkt nauw samen met de dienst geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

Kijk voor meer informatie ook op: Krijgsmachtbisdom (bisdom-krijgsmacht.nl)