De dialoog tussen culturen en godsdiensten is in onze tijd van groot belang. Dat besef is binnen de katholieke Kerk des te sterker op grond van twee van haar basisbeginselen: de waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn.

Open brief van de bisschoppen
In een open brief aan de Nederlandse samenleving hebben de Nederlandse bisschoppen op 11 november 2004 opgeroepen tot de interreligieuze dialoog, tot respect en begrip en tot bundeling van alle goede krachten voor het algemeen welzijn van onze samenleving. In deze brief maakten de bisschoppen ook het besluit bekend tot de oprichting van een landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog.

Contactraad voor Interreligieuze Dialoog
De Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) behartigt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de interreligieuze dialoog met aanhangers van niet-bijbelse godsdiensten.

Bisschop-referent en beleidsmedewerker

De referent voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie is mgr. H. Woorts. Hij is voorzitter van de CID. Drs. L.F.M. van Oers is beleidsmedewerker voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie. Hij is secretaris van de CID.

De andere leden van de CID zijn: drs. A. Wachter-Van Veen, drs. P. Tolsma, drs. G. Versteegden-Rouached, Mr. Zuijdwijk en drs. A. Smits. De leden zijn afgevaardigd vanuit de bisdommen. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden met specifieke deskundigheden.

Adresgegevens van de CID
Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
030-2326936
BvOers@rkk.nl

Laatste berichten over de interreligieuze dialoog

Katholieken feliciteren Sikhs bij viering Guru Nanak Prakash Diwas: hoop in tijd van coronapandemie

Op 30 november vieren Sikhs Guru Nanak Prakash Diwas. De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome schreef ter gelegenheid daarvan een boodschap aan Sikhs.

Katholieken en hindoes: solidair met mensen die door coronavirus getroffen zijn

“Licht en hoop, die we in onze beide geloofstradities vinden, inspireren ons solidair te zijn met mensen die door het coronavirus, verdriet en dood zijn getroffen en in angst, onzekerheid en eenzaamheid leven. Solidariteit kan het beste bereikt worden door interreligieuze ontmoeting en samenwerking”, zegt mgr. H. Woorts, voorzitter van de katholieke Contactraad voor Interreligieuze […]

Een oecumenisch en interreligieus antwoord op de coronapandemie

Op 29 september besprak de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) het document ‘Een gewonde wereld dienen in interreligieuze solidariteit. Een  christelijke  oproep tot reflectie en actie tijdens COVID-19 en daarna’. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog gaven het document gezamenlijk uit op 27 augustus 2020. Zij pleiten […]

Emoena start nieuwe leergang over leiderschap in een multireligieuze context

Na een succesvolle eerste leergang van ‘Emoena – leiderschap in een multireligieuze context’, is het inschrijven voor de tweede leergang 2020/2021 geopend. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor interreligieuze dialoog, is lid van het College van Grondleggers van dit programma en beveelt het aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.