De dialoog tussen culturen en godsdiensten is in onze tijd van groot belang. Dat besef is binnen de katholieke Kerk des te sterker op grond van twee van haar basisbeginselen: de waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn.

Open brief van de bisschoppen
In een open brief aan de Nederlandse samenleving hebben de Nederlandse bisschoppen op 11 november 2004 opgeroepen tot de interreligieuze dialoog, tot respect en begrip en tot bundeling van alle goede krachten voor het algemeen welzijn van onze samenleving. In deze brief maakten de bisschoppen ook het besluit bekend tot de oprichting van een landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog.

Contactraad voor Interreligieuze Dialoog
De Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) behartigt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de interreligieuze dialoog met aanhangers van niet-bijbelse godsdiensten.

Bisschop-referent en beleidsmedewerker

De referent voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie is mgr. H. Woorts. Hij is voorzitter van de CID. Drs. L.F.M. van Oers is beleidsmedewerker voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie. Hij is secretaris van de CID.

De andere leden van de CID zijn: drs. A. Wachter-Van Veen, drs. P. Tolsma, drs. G. Versteegden-Rouached, Mr. Zuijdwijk en drs. A. Smits. De leden zijn afgevaardigd vanuit de bisdommen. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden met specifieke deskundigheden.

Adresgegevens van de CID
Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
030-2326936
BvOers@rkk.nl

Laatste berichten over de interreligieuze dialoog

Boodschap bij gelegenheid van Ramadan en ‘Id al-Fitr: liefde en vriendschap versterken

Het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog stuurde vrijdag 24 maart, een boodschap toe aan de islamitische gemeenschap ter gelegenheid van de vastenmaand Ramadan en ‘Id al-Fitr. De boodschap roept moslims en christenen op liefde en vriendschap te versterken. Bij deze boodschap sluit de Nederlandse Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog zich van harte aan en wenst […]

Prinses Beatrix aanwezig bij In Vrijheid Verbonden, thema: duurzaamheid vanuit levensbeschouwing

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woont maandagavond 16 januari 2023 in Tivoli Vredenburg in Utrecht het symposium bij van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst is ‘duurzaamheid vanuit levensbeschouwing’. Namens de Rooms-Katholieke Kerk is onder anderen mgr. Woorts, bisschopreferent voor de Interreligieuze Dialoog, aanwezig. 

Vaticaanse Divali-boodschap roept christenen en hindoes op tot medemenselijkheid

Op 17 oktober 2022 gaf de Rooms-Katholieke Kerk een boodschap uit voor de hindoegemeenschap ter gelegenheid van Divali dat dit jaar op 24 oktober wordt gevierd. In de boodschap van het Dicasterie voor Interreligieuze Dialoog te Rome worden christenen en hindoes opgeroepen medemenselijkheid en medeverantwoordelijkheid voor allen te bevorderen.

Paus Franciscus op interreligieuze bijeenkomst in Kazachstan: “Geweld nooit rechtvaardigen!”

Op 14 en 15 september nam paus Franciscus deel aan een internationale interreligieuze bijeenkomst in Nur-Sultan in Kazachstan. Hij sprak daar met religieuze leiders afzonderlijk en tijdens de plenaire zitting. De paus wond er geen doekjes om. “Als de Schepper de maker van menselijk leven is, hoe kunnen we onszelf dan gelovigen noemen als we […]