De dialoog tussen culturen en godsdiensten is in onze tijd van groot belang. Dat besef is binnen de katholieke Kerk des te sterker op grond van twee van haar basisbeginselen: de waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn.

Open brief van de bisschoppen
In een open brief aan de Nederlandse samenleving hebben de Nederlandse bisschoppen op 11 november 2004 opgeroepen tot de interreligieuze dialoog, tot respect en begrip en tot bundeling van alle goede krachten voor het algemeen welzijn van onze samenleving. In deze brief maakten de bisschoppen ook het besluit bekend tot de oprichting van een landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog.

Contactraad voor Interreligieuze Dialoog
De Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) behartigt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de interreligieuze dialoog met aanhangers van niet-bijbelse godsdiensten.

Bisschop-referent en beleidsmedewerker

De referent voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie is mgr. H. Woorts. Hij is voorzitter van de CID. Drs. L.F.M. van Oers is beleidsmedewerker voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie. Hij is secretaris van de CID.

De andere leden van de CID zijn: drs. A. Wachter-Van Veen, drs. P. Tolsma, drs. G. Versteegden-Rouached, Mr. Zuijdwijk en drs. A. Smits. De leden zijn afgevaardigd vanuit de bisdommen. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden met specifieke deskundigheden.

Adresgegevens van de CID
Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
030-2326936
BvOers@rkk.nl

Laatste berichten over de interreligieuze dialoog

Vaticaanse Divali-boodschap roept christenen en hindoes op tot medemenselijkheid

Op 17 oktober 2022 gaf de Rooms-Katholieke Kerk een boodschap uit voor de hindoegemeenschap ter gelegenheid van Divali dat dit jaar op 24 oktober wordt gevierd. In de boodschap van het Dicasterie voor Interreligieuze Dialoog te Rome worden christenen en hindoes opgeroepen medemenselijkheid en medeverantwoordelijkheid voor allen te bevorderen.

Paus Franciscus op interreligieuze bijeenkomst in Kazachstan: “Geweld nooit rechtvaardigen!”

Op 14 en 15 september nam paus Franciscus deel aan een internationale interreligieuze bijeenkomst in Nur-Sultan in Kazachstan. Hij sprak daar met religieuze leiders afzonderlijk en tijdens de plenaire zitting. De paus wond er geen doekjes om. “Als de Schepper de maker van menselijk leven is, hoe kunnen we onszelf dan gelovigen noemen als we […]

Oproep Vaticaan bij Vesak: boeddhisten en christenen sterker samenwerken

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome gaf een boodschap uit ter gelegenheid van Vesak 2022. Op de volle maan van de maand Vesak, vallend in mei, herdenken boeddhisten de geboorte, ontwaken en dood van de Boeddha. In de boodschap worden boeddhisten en christenen opgeroepen sterker samen te werken.

Mgr. Van den Hende bij Nationale Iftar, minister Van Gennip: “Geloof is verbindende factor”

Op maandagavond 25 april 2022 vond de Nationale Iftar plaats in het Leonardo Royal Hotel in Scheveningen. Mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, en Berry van Oers, beleidsadviseur voor Interreligieuze Dialoog, waren bij deze iftar aanwezig. De iftar is de maaltijd van moslims direct na zonsondergang tijdens de islamitische vastenmaand ramadan.