De dialoog tussen culturen en godsdiensten is in onze tijd van groot belang. Dat besef is binnen de katholieke Kerk des te sterker op grond van twee van haar basisbeginselen: de waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn.

Open brief van de bisschoppen
In een open brief aan de Nederlandse samenleving hebben de Nederlandse bisschoppen op 11 november 2004 opgeroepen tot de interreligieuze dialoog, tot respect en begrip en tot bundeling van alle goede krachten voor het algemeen welzijn van onze samenleving. In deze brief maakten de bisschoppen ook het besluit bekend tot de oprichting van een landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog.

Contactraad voor Interreligieuze Dialoog
De Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) behartigt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de interreligieuze dialoog met aanhangers van niet-bijbelse godsdiensten.

Bisschop-referent en beleidsmedewerker

De referent voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie is mgr. H. Woorts. Hij is voorzitter van de CID. Drs. L.F.M. van Oers is beleidsmedewerker voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie. Hij is secretaris van de CID.

De andere leden van de CID zijn: drs. A. Wachter-Van Veen, drs. P. Tolsma, drs. G. Versteegden-Rouached, Mr. Zuijdwijk en drs. A. Smits. De leden zijn afgevaardigd vanuit de bisdommen. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden met specifieke deskundigheden.

Adresgegevens van de CID
Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
030-2326936
BvOers@rkk.nl

Laatste berichten over de interreligieuze dialoog

Ramadan-boodschap Rooms-Katholieke Kerk: christenen en moslims getuigen van hoop

Op 16 april 2021 verstuurde de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome een boodschap aan moslims bij gelegenheid van de islamitische vastenmaand Ramadan. In de boodschap worden moslims en christenen opgeroepen getuigen te zijn van hoop.

De inschrijving voor interreligieus leiderschapsprogramma Emoena 2021-2022 is geopend

De inschrijving voor het interreligieus leiderschapsprogramma Emoena 2021-2022 is geopend. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor interreligieuze dialoog, is lid van het College van Grondleggers van Emoena en beveelt dit programma aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.

Paus Franciscus in Irak: “Jullie allen zijn broeders!”

‘Jullie zijn allen broeders’! Met die boodschap bracht paus Franciscus van 5 tot 8 maart een historisch bezoek aan Irak. De reis stond in het teken van verzoening. De impact van het bezoek is groot. Over heel de wereld deden de nieuwszenders er uitgebreid verslag van. Internationale en nationale dialooggremia agendeerden de bijzondere reis en […]

Rooms-Katholieke Kerk geeft interreligieuze postzegels uit

De Rooms-Katholieke Kerk geeft een bijzondere serie interreligieuze postzegels uit. Ze zijn vanaf 22 februari 2021 te koop bij de postdienst van Vaticaanstad.