De dialoog tussen culturen en godsdiensten is in onze tijd van groot belang. Dat besef is binnen de katholieke Kerk des te sterker op grond van twee van haar basisbeginselen: de waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn.

Open brief van de bisschoppen
In een open brief aan de Nederlandse samenleving hebben de Nederlandse bisschoppen op 11 november 2004 opgeroepen tot de interreligieuze dialoog, tot respect en begrip en tot bundeling van alle goede krachten voor het algemeen welzijn van onze samenleving. In deze brief maakten de bisschoppen ook het besluit bekend tot de oprichting van een landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog.

Contactraad voor Interreligieuze Dialoog
De Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) behartigt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de interreligieuze dialoog met aanhangers van niet-bijbelse godsdiensten.

Bisschop-referent en beleidsmedewerker
De referent voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie is mgr. J.van Burgsteden sss. Hij is voorzitter van de CID. Drs. L.F.M. van Oers is beleidsmedewerker voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie. Hij is secretaris van de CID.

De andere leden van de CID zijn: drs. L. van den Broek, drs. A.Wachter-Van Veen, drs. P. Tolsma, dr. P. Berga Sorballa, drs. G. Versteegden-Rouached en drs.J.Zuijdwijk. De leden zijn afgevaardigd vanuit de bisdommen. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden met specifieke deskundigheden.

Adresgegevens van de CID
Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
030-2326936
BvOers@rkk.nl

Laatste berichten over de interreligieuze dialoog

Emoena start nieuwe leergang over leiderschap in een multireligieuze context

Na een succesvolle eerste leergang van ‘Emoena – leiderschap in een multireligieuze context’, is het inschrijven voor de tweede leergang 2020/2021 geopend. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor interreligieuze dialoog, is lid van het College van Grondleggers van dit programma en beveelt het aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.

Verslag van interreligieuze dag van gebed, vasten en naastenliefde 14 mei 2020

In de Utrechtse St. Catharinakathedraal kwamen donderdag 14 mei vijftien mensen samen om in stilte te bidden. Ieder kwartier luisterden ze naar een korte lezing uit verschillende godsdienstige stromingen: teksten uit de heilige schriften van joden, christenen en moslims. Ze gaven gehoor aan het initiatief van het Hoge Comité voor menselijke broederschap en de oproep […]

Donderdag 14 mei Interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog roept mensen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen en alle mensen van goede wil op zich te verenigen, in deze moeilijke tijd van het coronavirus, in een dag van gebed, vasten en liefdadigheid op donderdag 14 mei 2020.

Boodschap bij gelegenheid van Ramadan en ‘Id al-Fitr: samen gebedsplaatsen beschermen

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog stuurde vrijdag 1 mei een boodschap toe aan de islamitische gemeenschap ter gelegenheid van de vastenmaand Ramadan en ‘Id al-Fitr. Id al-Fitr is het feest van het verbreken van het vasten, het einde van de vastenmaand Ramadan.