De dialoog tussen culturen en godsdiensten is in onze tijd van groot belang. Dat besef is binnen de katholieke Kerk des te sterker op grond van twee van haar basisbeginselen: de waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn.

Open brief van de bisschoppen
In een open brief aan de Nederlandse samenleving hebben de Nederlandse bisschoppen op 11 november 2004 opgeroepen tot de interreligieuze dialoog, tot respect en begrip en tot bundeling van alle goede krachten voor het algemeen welzijn van onze samenleving. In deze brief maakten de bisschoppen ook het besluit bekend tot de oprichting van een landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog.

Contactraad voor Interreligieuze Dialoog
De Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) behartigt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de interreligieuze dialoog met aanhangers van niet-bijbelse godsdiensten.

Bisschop-referent en beleidsmedewerker

De referent voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie is mgr. H. Woorts. Hij is voorzitter van de CID. Drs. L.F.M. van Oers is beleidsmedewerker voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie. Hij is secretaris van de CID.

De andere leden van de CID zijn: drs. A. Wachter-Van Veen, drs. P. Tolsma, drs. G. Versteegden-Rouached, Mr. Zuijdwijk en drs. A. Smits. De leden zijn afgevaardigd vanuit de bisdommen. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden met specifieke deskundigheden.

Adresgegevens van de CID
Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
030-2326936
BvOers@rkk.nl

Laatste berichten over de interreligieuze dialoog

Religieuze leiders wereldgodsdiensten verenigd in oproep om klimaatbescherming

Voor het eerst hebben vertegenwoordigers van bijna alle wereldgodsdiensten, samen met wetenschappers opgeroepen tot een onmiddellijke intensivering van de wereldwijde maatregelen ter bescherming van het klimaat.

Alle uitgaven van tijdschrift Begrip Moslims-Christenen nu digitaal beschikbaar

Het gehele archief van het tijdschrift Begrip Moslims-Christenen, dat van 1974 tot 2016 werd uitgegeven, is gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Deze mega-databank is voor iedereen te raadplegen via website www.archiefbegripmoslimschristenen.jouwweb.nl.

In Vrijheid Verbonden presenteert boek in kader van menselijke waardigheid en mensenrechten

De interreligieuze organisatie In Vrijheid Verbonden presenteert op 16 juni het e-book ‘Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland’. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen godsdienst en mensenrechten. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van meerdere levensbeschouwelijke tradities: Jodendom, Christendom, Islam, Humanisme, Boeddhisme […]

Boodschap Rooms-Katholieke Kerk bij Vesak: voor een cultuur van zorg en solidariteit

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome gaf op woensdag 26 mei een boodschap uit ter gelegenheid van Vesak. Op de volle maan van de maand Vesak, vallend in mei, herdenken boeddhisten de geboorte, ontwaken en dood van de Boeddha.