De dialoog tussen culturen en godsdiensten is in onze tijd van groot belang. Dat besef is binnen de katholieke Kerk des te sterker op grond van twee van haar basisbeginselen: de waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn.

Open brief van de bisschoppen
In een open brief aan de Nederlandse samenleving hebben de Nederlandse bisschoppen op 11 november 2004 opgeroepen tot de interreligieuze dialoog, tot respect en begrip en tot bundeling van alle goede krachten voor het algemeen welzijn van onze samenleving. In deze brief maakten de bisschoppen ook het besluit bekend tot de oprichting van een landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog.

Contactraad voor Interreligieuze Dialoog
De Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) behartigt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de interreligieuze dialoog met aanhangers van niet-bijbelse godsdiensten.

Bisschop-referent en beleidsmedewerker

De referent voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie is mgr. H. Woorts. Hij is voorzitter van de CID. Drs. L.F.M. van Oers is beleidsmedewerker voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie. Hij is secretaris van de CID.

De andere leden van de CID zijn: drs. A. Wachter-Van Veen, drs. P. Tolsma, drs. G. Versteegden-Rouached, Mr. Zuijdwijk en drs. A. Smits. De leden zijn afgevaardigd vanuit de bisdommen. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden met specifieke deskundigheden.

Adresgegevens van de CID
Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
030-2326936
BvOers@rkk.nl

Laatste berichten over de interreligieuze dialoog

Boekje en video over dialoog tussen katholieken en moslims uit beroepsgroepen

Met als thema ‘Geloof en beroep’ organiseerden Islamitisch Platform INS en de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) vijf bijeenkomsten. Onder het genot van een maaltijd spraken moslims en katholieken met eenzelfde beroep over de rol van geloof in hun beroepsuitoefening. Het waren artsen, journalisten, politici, voorgangers en dialoogprofessionals. Dit leverde boeiende gesprekken op. Het was […]

Vaticaanse boodschap aan hindoes: samen licht brengen in tijden van wanhoop

“Tussen de donkere wolken van de huidige pandemie, die onmetelijk leed en grote trauma’s heeft veroorzaakt, zijn er ook lichtpunten van solidariteit en broederschap”, constateert de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome in haar Diwaliboodschap. In de boodschap wordt opgeroepen samen licht te brengen in het leven van mensen door interreligieuze solidariteit. Dat […]

Religieuze leiders wereldgodsdiensten verenigd in oproep om klimaatbescherming

Voor het eerst hebben vertegenwoordigers van bijna alle wereldgodsdiensten, samen met wetenschappers opgeroepen tot een onmiddellijke intensivering van de wereldwijde maatregelen ter bescherming van het klimaat.

Alle uitgaven van tijdschrift Begrip Moslims-Christenen nu digitaal beschikbaar

Het gehele archief van het tijdschrift Begrip Moslims-Christenen, dat van 1974 tot 2016 werd uitgegeven, is gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Deze mega-databank is voor iedereen te raadplegen via website www.archiefbegripmoslimschristenen.jouwweb.nl.