De dialoog tussen culturen en godsdiensten is in onze tijd van groot belang. Dat besef is binnen de katholieke Kerk des te sterker op grond van twee van haar basisbeginselen: de waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn.

Open brief van de bisschoppen
In een open brief aan de Nederlandse samenleving hebben de Nederlandse bisschoppen op 11 november 2004 opgeroepen tot de interreligieuze dialoog, tot respect en begrip en tot bundeling van alle goede krachten voor het algemeen welzijn van onze samenleving. In deze brief maakten de bisschoppen ook het besluit bekend tot de oprichting van een landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog.

Contactraad voor Interreligieuze Dialoog
De Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) behartigt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de interreligieuze dialoog met aanhangers van niet-bijbelse godsdiensten.

Bisschop-referent en beleidsmedewerker

De referent voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie is mgr. H. Woorts. Hij is voorzitter van de CID. Drs. L.F.M. van Oers is beleidsmedewerker voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie. Hij is secretaris van de CID.

De andere leden van de CID zijn: drs. A. Wachter-Van Veen, drs. P. Tolsma, drs. G. Versteegden-Rouached, Mr. Zuijdwijk en drs. A. Smits. De leden zijn afgevaardigd vanuit de bisdommen. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden met specifieke deskundigheden.

Adresgegevens van de CID
Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
030-2326936
BvOers@rkk.nl

Laatste berichten over de interreligieuze dialoog

Interreligieus leiderschapsprogramma Emoena aanbevolen door mgr. Woorts

De inschrijving voor het interreligieus leiderschapsprogramma Emoena 2024-2025 is geopend. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor interreligieuze dialoog, is lid van het College van Grondleggers van Emoena en beveelt dit programma aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk. Mgr. Woorts verzorgt bovendien als gastdocent een dag in Utrecht in de Sint Catharinakathedraal en het Museum Catharijneconvent, […]

Boodschap voor Ramadan en ‘Id al-Fitr: ‘blus het oorlogsvuur en ontsteek de vredeskaars’

Het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog stuurde op vrijdag 15 maart, een boodschap toe aan de islamitische gemeenschap ter gelegenheid van de vastenmaand Ramadan en ‘Id al-Fitr. De boodschap roept moslims en christenen op het oorlogsvuur te blussen en de vredeskaars te ontsteken. Bij deze boodschap sluit de Nederlandse Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog zich […]

In Vrijheid Verbonden 2024: godsdiensten en levensbeschouwingen over polarisatie

Ruim driehonderd belangstellenden, waaronder HKH Prinses Beatrix, woonden op maandagavond 29 januari 2024 de jaarlijkse bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden bij. Vanuit het referentschap interreligieuze dialoog van de Bisschoppenconferentie waren mgr. Herman Woorts (links op de foto) en Berry van Oers aanwezig. Het thema van de samenkomst in Tivoli te Utrecht was ‘omzien naar elkaar […]

Tocht in Apeldoorn voor vrede en tegen pessimisme

Ter gelegenheid van Wereldvrededag (1 januari) hield de Gemeenschap van Sant’Egidio in ruim 150 steden wereldwijd fakkeltochten voor de vrede. In Apeldoorn (Sint Franciscus parochie) vindt deze wandeling op Nieuwjaarsdag al tien jaar plaats, dit keer vanuit veiligheidsoverwegingen echter bij daglicht. Tevens bijzonder: in Apeldoorn zijn de synagoge en de moskee halteplaatsen op de route, […]