De dialoog tussen culturen en godsdiensten is in onze tijd van groot belang. Dat besef is binnen de katholieke Kerk des te sterker op grond van twee van haar basisbeginselen: de waardigheid van iedere menselijke persoon en het algemeen welzijn.

Open brief van de bisschoppen
In een open brief aan de Nederlandse samenleving hebben de Nederlandse bisschoppen op 11 november 2004 opgeroepen tot de interreligieuze dialoog, tot respect en begrip en tot bundeling van alle goede krachten voor het algemeen welzijn van onze samenleving. In deze brief maakten de bisschoppen ook het besluit bekend tot de oprichting van een landelijke Contactraad Interreligieuze Dialoog.

Contactraad voor Interreligieuze Dialoog
De Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) behartigt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de interreligieuze dialoog met aanhangers van niet-bijbelse godsdiensten.

Bisschop-referent en beleidsmedewerker

De referent voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie is mgr. H. Woorts. Hij is voorzitter van de CID. Drs. L.F.M. van Oers is beleidsmedewerker voor Interreligieuze Dialoog vanuit de Bisschoppenconferentie. Hij is secretaris van de CID.

De andere leden van de CID zijn: drs. A. Wachter-Van Veen, drs. P. Tolsma, drs. G. Versteegden-Rouached, Mr. Zuijdwijk en drs. A. Smits. De leden zijn afgevaardigd vanuit de bisdommen. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden met specifieke deskundigheden.

Adresgegevens van de CID
Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
030-2326936
BvOers@rkk.nl

Laatste berichten over de interreligieuze dialoog

Prinsjesdagviering 2023: ‘Wij zijn de tijden!’

Voor de vierentwintigste keer begon Prinsjesdag op dinsdag 19 september met de Prinsjesdagviering in de Haagse Grote Kerk, een moment van bezinning bij de opening van het parlementaire jaar. Het thema van de viering luidde ‘Mensenrechten – Wij zijn de tijden’.

Met Emoena kennis en vaardigheden in interlevensbeschouwelijke samenwerking versterken

De inschrijving voor het interreligieus leiderschapsprogramma Emoena 2023-2024 is geopend. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor interreligieuze dialoog, is lid van het College van Grondleggers van Emoena en beveelt dit programma aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.

Moslims en katholieken verkennen mogelijkheden van samenwerking

Op dinsdag 25 april ontving de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland/Hollanda Diyanet Vakfi (ISN). De ontmoeting vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan te Utrecht. Mgr. Woorts, bisschopreferent voor Interreligieuze Dialoog namens de Bisschoppenconferentie, leidde de ontmoeting.

Bisschop-referent bij Nationale Iftar met als thema ‘de kracht van vertrouwen en geloven’

Op maandagavond 11 april 2023 vond voor de zevende keer een Nationale Iftar plaats in het Leonardo Royal Hotel in Scheveningen. Mgr. Herman Woorts en Berry van Oers, respectievelijk bisschop-referent en beleidsadviseur voor Interreligieuze Dialoog, waren vanuit de Rooms-Katholieke Kerk bij deze iftar aanwezig. De iftar is de maaltijd van moslims direct na zonsondergang tijdens […]