Rapportage over klachten en toegekende compensaties, mediations en schikkingen

Klachten tegen overledenen en/of inzake verjaard seksueel misbruik konden tot 1 mei 2015 bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK worden ingediend. De indieners van de klachten konden ervoor kiezen de klacht door de Klachtencommissie te laten behandelen en daarbij in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Kerk in alle openhartigheid te spreken over het ondervonden seksueel misbruik en de gevolgen die zij daarvan in hun verdere leven hebben ervaren. Nadat de klacht gegrond is verklaard, kunnen slachtoffers een verzoek om compensatie doen bij de Compensatiecommissie. Gedurende de Klachtenprocedure kunnen slachtoffers ook kiezen voor een alternatief, zoals mediation of een schikking.

Continue reading

Mgr. Gerard de Korte door paus Franciscus benoemd tot bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Utrecht – 5 maart 2016 – Vandaag heeft de Heilige Stoel de benoeming door paus Franciscus bekend gemaakt van Mgr. dr. Gerardus Johannes Nicolaas de Korte tot bisschop van ‘s Hertogenbosch. Mgr. De Korte is sinds 2008 bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarvoor was hij hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. De Nederlandse bisschoppenconferentie reageert met blijdschap op zijn benoeming.
Continue reading

Koningin Máxima en mgr. Van den Hende sprekers bij jubileum SchuldHulpMaatje

Koningin Maxima

Op woensdag 17 februari vierde SchuldHulpMaatje het vijfjarig jubileum. De ontmoeting van 500 gasten vond plaats in de Hooglandse kerk in Leiden. Speciale gast deze dag was koningin Máxima. Zij sprak in twee gespreksrondes met maatjes, hulpvragers en vertegenwoordigers van de kerken. Ook nam zij deel aan het plenaire programma, waar zij een toespraak hield. De bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, was aanwezig namens de R.-K. Kerk. Hij is referent voor Oecumene en secundus voor Kerk en samenleving. Leiden ligt in het bisdom Rotterdam.
Continue reading

Vaticaan: ‘Bisschoppen moeten samenwerken met justitie’

father Lombardi

Federico Lombardi (foto), de directeur van de persdienst van het Vaticaan, heeft donderdag nadrukkelijk de suggestie ontkend dat bisschoppen seksueel misbruik niet zouden moeten aangeven bij justitie. De Amerikaanse vaticanist John Allen had geschreven dat aan de nieuwe bisschoppen tijdens een vormingsessie in het Vaticaan werd verteld dat het niet noodzakelijk was om misbruik aan de overheid, politie of gerecht te melden als zij daarvan op de hoogte zouden zijn.
Continue reading

Nagekomen opbrengst collecte voor vluchtelingen naar Focolare en Caritas Syrië

Van de collecte die op zondag 20 september 2015, aan het begin van de Vredesweek in de R.-K. Kerk is gehouden, komen nog steeds opbrengsten binnen. In december 2015 werd hiervan door de Nederlandse bisschoppen al € 75.000,- bestemd voor Caritas Syrië en Focolare. Nu wordt nog eens € 28.000,- (en dat geldt ook voor wat verder nog binnenkomt) over beide doelen verdeeld.
Continue reading

Eigen website voor Nationale Raad voor Liturgie

banner logo NRL

De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft een eigen website gelanceerd. De Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie wil daarmee een nieuw kanaal openen voor informatie over de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk naast de bestaande uitgaven van liturgische boeken en de jaarlijkse edities van het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie en de reeks Liturgische Documentatie.
Continue reading

Boodschap voor de Veertigdagentijd van paus Franciscus

Vandaag, 10 februari, is het Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd. In de Rooms-Katholieke Kerk is dit een verplichte vasten- en onthoudingsdag en het begin van de voorbereidingsperiode van veertig dagen op de drie heilige dagen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, die we samen het Paastriduüm noemen. De Nederlandse Bisschoppen hebben de Boodschap voor de Veertigdagentijd 2016 van paus Franciscus laten vertalen en bieden deze de gelovigen aan ter inspiratie en bezinning in de komende periode.
Continue reading