Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Rozenkransgebed voor de vrede op 31 mei: Maria bezoekt Elisabeth

Rozenkransgebed voor de vrede op 31 mei: Maria bezoekt Elisabeth

De bisschoppen en gelovigen bidden in 2018 elke maand de rozenkrans tot intentie van de vrede in de wereld. Op donderdag 31 mei wordt de rozenkrans gebeden op het feest van het Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth.

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth wanneer zij zwanger is van Jezus (Luc. 1, 9-56). Ook Elisabeth is op dat moment in verwachting en wel van haar zoon Johannes de Doper. Als zij Maria aan ziet komen, spreekt zij de beroemde woorden die onderdeel zijn geworden van het Weesgegroet, dat zo’n belangrijk onderdeel vormt van het rozenkransgebed: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, , sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar van vanwege de Heer gezegd is.”

Door het bidden van het Weesgegroet begroeten wij met Elisabeth de moeder van onze Heer. Dat ook wij – evenals Maria en Elisabeth – vervuld mogen zijn van de vreugde van de Heilige Geest.

Meebidden in Bisdom Breda

In het bisdom Breda kan men de rozenkrans op 31 mei meebidden in Zegge. “Met de andere bisschoppen vertrouw ik, verenigd met velen in ons land en overal ter wereld, op de kracht van het gebed en op de voorspraak van Maria,” schrijft bisschop Liesen van bisdom Breda in een brief die is verstuurd aan de parochies en de pastorale beroepskrachten in het bisdom. “Van harte roep ik u op om met ons daartoe de rozenkrans te bidden en ons zo te verenigen in gebed voor de vrede.”

In Zegge wordt om 18.45 uur in de kerk de rozenkrans gebeden. Daarna wordt de eucharistie gevierd met bisschop Liesen als hoofdcelebrant en volgt een sacramentsprocessie door het dorp. Hiermee wordt de meimaand in Zegge afgesloten.

Kijk hier voor meer mogelijkheden om mee te bidden in Bisdom Breda.

Kijk hier voor meer informatie over dit initiatief en de mogelijkheid om elke maand een sms ter herinnering om mee te bidden te ontvangen.

Handleiding voor het bidden van de rozenkrans.