Het verzamelen en verwerken van statistische gegevens is vaak een omvangrijk werk. Vandaar dat de meest recente volledige gegevens altijd enkele jaren ‘achter’ lopen. De hieronder staande gegevens zijn dan ook van 2021. Bij deze cijfers moet worden aangetekend dat corona van invloed is geweest. 

kerncijfersAantal rooms-katholieken in Nederland
In 2021 waren er 3.667.000 mensen ingeschreven als katholiek. Dat is 20,8 % van de totale bevolking.

Kerkgangers
Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand naar de kerk) bedroeg naar schatting 153.800 mensen. (Dit cijfer is van 2018). In oktober 2021 zijn er 89.800 kerkgangers geteld en 2022 98.600.

Doopsels en toetredingen in 2021
Er werden 6.310 kinderen gedoopt en er traden 385 volwassenen toe tot de R.-K. Kerk.

Eerste Communie en Vormsel in 2021
Er deden 9.500 kinderen hun eerste communie. 5.800 kinderen ontvingen het vormsel.

Huwelijken in 2021
In de R.-K. Kerk werden 660 huwelijken gesloten.

Uitvaarten in 2021
Er waren 14.850 katholieke kerkelijke uitvaarten.

Meer kerncijfers vindt u hier.

Lees verder ook onderstaand bericht over het aantal katholieken wereldwijd:

Aantal katholieken in 2021 wereldwijd gestegen tot 1,378 miljard