Het verzamelen en verwerken van statistische gegevens is vaak een omvangrijk werk. Vandaar dat de meest recente volledige gegevens altijd enkele jaren ‘achter’ lopen. De hieronder staande gegevens zijn dan ook van 2020 en deels van 2021. Bij deze cijfers moet worden aangetekend dat corona van invloed is geweest. Zo werden bijvoorbeeld in 2020 veel communie- en vormselvieringen uitgesteld.

kerncijfersAantal rooms-katholieken in Nederland
In 2020 waren er 3.701.000 mensen ingeschreven als katholiek. Dat is 21,2 % van de totale bevolking.

Kerkgangers
Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand naar de kerk) bedroeg naar schatting 153.800 mensen. (Dit cijfer is van 2018). In oktober 2021 zijn er 89.800 kerkgangers geteld. NB: In 2020 is er in verband met corona geen telling geweest en corona is ook van invloed op de telling in 2021.

Doopsels en toetredingen in 2020
Er werden 5.170 kinderen gedoopt en er traden 275 volwassenen toe tot de R.-K. Kerk.

Eerste Communie en Vormsel in 2020
Er deden 6.040 kinderen hun eerste communie. 3.810 kinderen ontvingen het vormsel.

Huwelijken in 2020
In de R.-K. Kerk werden 395 huwelijken gesloten.

Uitvaarten in 2020
Er waren 16.720 katholieke kerkelijke uitvaarten.

Meer kerncijfers vindt u hier.