Het verzamelen en verwerken van statistische gegevens is vaak een omvangrijk werk. Vandaar dat de meest recente volledige gegevens altijd enkele jaren ‘achter’ lopen. De hieronder staande gegevens zijn dan ook van 2019. De cijfers van het huidige jaar kunnen daar dus iets van verschillen.

 


kerncijfersAantal rooms-katholieken in Nederland
In genoemd jaar waren er 3.785.000 mensen ingeschreven als katholiek. Dat is 21,7 % van de totale bevolking.

Kerkgangers
Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand naar de kerk) bedroeg naar schatting 153.800 mensen. (Dit cijfer is van 2018).

Doopsels en toetredingen

Er werden 9.130 kinderen gedoopt en er traden 450 volwassenen toe tot de R.-K. Kerk.

Eerste Communie en Vormsel
Er deden 13.510 kinderen hun eerste communie. 7860 kinderen ontvingen het vormsel.

Huwelijken
In de R.-K. Kerk werden 1.105 huwelijken gesloten.

Uitvaarten
Er waren 17.580 katholieke kerkelijke uitvaarten.

Meer kerncijfers vindt u hier.