Het verzamelen en verwerken van statistische gegevens is vaak een omvangrijk werk. Vandaar dat de meest recente volledige gegevens altijd enkele jaren ‘achter’ lopen. De hieronder staande gegevens zijn dan ook van 2014. De cijfers van het huidige jaar kunnen daar dus iets van verschillen.

 


kerncijfersAantal rooms-katholieken in Nederland
In genoemd jaar waren er 3.943.000 mensen ingeschreven als katholiek. Dat is 23,3 % van de totale bevolking.

Kerkgangers
Van deze katholieken gingen er 198.000 op zondag naar de kerk. Van het totaal aantal katholieken is dat 5%. Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand naar de kerk) bedroeg naar schatting 335.000 mensen.

Doopsels
Er werden 15.840 kinderen gedoopt. Dat is 9% van het totaal aantal geboren kinderen in 2014.

Vormsel
Er deden 21.700 kinderen hun eerste communie. 14.810 kinderen ontvingen het vormsel.

Huwelijken
In de R.-K. Kerk werden 2105 huwelijken gesloten. Dat is 3% van het totaal aantal huwelijken in Nederland.

Uitvaarten
Er waren 22.570 katholieke kerkelijke uitvaarten, 16% van alle uitvaarten in Nederland.

Meer kerncijfers vindt u hier.