Het verzamelen en verwerken van statistische gegevens is vaak een omvangrijk werk. Vandaar dat de meest recente volledige gegevens altijd enkele jaren ‘achter’ lopen. De hieronder staande gegevens zijn dan ook van 2018. De cijfers van het huidige jaar kunnen daar dus iets van verschillen.

 


kerncijfersAantal rooms-katholieken in Nederland
In genoemd jaar waren er 3.711.000 mensen ingeschreven als katholiek. Dat is 21,5 % van de totale bevolking.

Kerkgangers
Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand naar de kerk) bedroeg naar schatting 153.800 mensen.

Doopsels en toetredingen

Er werden 10.380 kinderen gedoopt en er traden 430 volwassenen toe tot de R.-K. Kerk.

Eerste Communie en Vormsel
Er deden 15.110 kinderen hun eerste communie. 9.020 kinderen ontvingen het vormsel.

Huwelijken
In de R.-K. Kerk werden 1.290 huwelijken gesloten.

Uitvaarten
Er waren 18.970 katholieke kerkelijke uitvaarten.

Meer kerncijfers vindt u hier.