Het verzamelen en verwerken van statistische gegevens is vaak een omvangrijk werk. Vandaar dat de meest recente volledige gegevens altijd enkele jaren ‘achter’ lopen. De hieronder staande gegevens zijn dan ook van 2016. De cijfers van het huidige jaar kunnen daar dus iets van verschillen.

 


kerncijfersAantal rooms-katholieken in Nederland
In genoemd jaar waren er 3.832.000 mensen ingeschreven als katholiek. Dat is 22,4 % van de totale bevolking.

Kerkgangers
Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand naar de kerk) bedroeg naar schatting 173.500 mensen.

Doopsels
Er werden 12.470 kinderen gedoopt.

Eerste Communie en Vormsel
Er deden 17.850 kinderen hun eerste communie. 11.410 kinderen ontvingen het vormsel.

Huwelijken
In de R.-K. Kerk werden 1.720 huwelijken gesloten.

Uitvaarten
Er waren 21.100 katholieke kerkelijke uitvaarten.

Meer kerncijfers vindt u hier.