Het verzamelen en verwerken van statistische gegevens is vaak een omvangrijk werk. Vandaar dat de meest recente volledige gegevens altijd enkele jaren ‘achter’ lopen. De hieronder staande gegevens zijn dan ook van 2017. De cijfers van het huidige jaar kunnen daar dus iets van verschillen.

 


kerncijfersAantal rooms-katholieken in Nederland
In genoemd jaar waren er 3.769.000 mensen ingeschreven als katholiek. Dat is 21,9 % van de totale bevolking.

Kerkgangers
Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand naar de kerk) bedroeg naar schatting 157.900 mensen.

Doopsels
Er werden 11.590 kinderen gedoopt van wie 520 tussen de 7 en 17 jaar oud. Er werden bovendien 390 volwassenen gedoopt. In totaal traden er 480 volwassenen toe tot de R.-K. Kerk (inclusief de 390 die werden gedoopt).

Eerste Communie en Vormsel
Er deden 16.620 kinderen hun eerste communie. 9.900 kinderen ontvingen het vormsel.

Huwelijken
In de R.-K. Kerk werden 1.510 huwelijken gesloten.

Uitvaarten
Er waren 19.890 katholieke kerkelijke uitvaarten.

Meer kerncijfers vindt u hier.