Bisschoppenconferentie bidt voor slachtoffers Parijs

De Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert geschokt en bedroefd op de gebeurtenissen van vrijdag 13 november in Parijs, waarbij naar schatting meer dan120 mensen omkwamen door terreuraanslagen in de stad. Veel meer mensen raakten gewond, van wie een aantal zich in kritieke toestand bevindt. In Frankrijk is de noodtoestand uitgeroepen. Acht daders kwamen om het leven.

Continue reading

Behandeling klachten slachtoffers misbruik R. K.- Kerk in 2016 afgerond

De Klachtencommissie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R.K.-Kerk verwacht dat 1 september 2016 alle zaken zijn afgehandeld. Er zijn nog 211 zaken in behandeling. Voor 31 slachtoffers wordt nog dit jaar een zitting gehouden. Er zijn in de regel 6 zittingen per week. Dit bericht het Meldpunt Seksueel misbruik RKK in een persbericht van 30 november 2015. Hieronder vindt u de tekst van het betreffende persbericht:

Continue reading

Bisschoppen over interview paus met daklozenkrant

In de vergadering van de Bisschoppenconferentie is dinsdag 10 november onder meer gesproken over het interview met paus Franciscus dat afgelopen vrijdag in de Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws heeft gestaan. Naar aanleiding van dat interview kregen de bisschoppen opnieuw de vraag over een uitnodiging aan paus Franciscus naar Nederland.

Continue reading

Paus geeft interview aan Nederlandse daklozenkrant

Vandaag, vrijdag 6 november, wordt onder meer in de Utrechtse Straatnieuws een interview geplaatst van enkele Nederlandse journalisten met paus Franciscus. De paus stemde in met dit interview aan deze krant die op straat wordt verkocht door daklozen en dat tot stand kwam in samenwerking met Dagblad Trouw. De paus onderstreept hiermee nogmaals zijn persoonlijke betrokkenheid bij daklozen, die hij een bijzonder warm hart toedraagt.

Continue reading

Parochies en caritasinstellingen ANBI-proof op 1 januari 2016

Parochies en parochiële caritasinstellingen in de Nederlandse bisdommen moeten per 1 januari 2016 voldoen aan de nieuwe regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Ze krijgen te maken met een publicatieplicht waarbij bepaalde gegevens via internet openbaar moeten worden gemaakt. Het publiceren van deze gegevens past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden.

Continue reading