Caritas: Het hart van de Kerk

“…alles wat je gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook lijkt, dat heb je voor mij gedaan!” (vgl. Mt.25,40) Met deze woorden vertelt Jezus hoe de zorg voor een kwetsbare medemens rechtstreeks een dienst aan Hem is. Via deze pagina vindt u nieuws, informatie én concrete hulpmiddelen waarmee parochies en caritasinstellingen aan de slag kunnen. Caritas betekent liefde.

De liefde – caritas – is een buitengewone kracht die mensen ertoe aanzet zich moedig en onbaatzuchtig in te zetten op het terrein van gerechtigheid en vrede.

~ paus Benedictus XVI in Caritas in Veritate

Bent u of kent u iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken?

Caritas Home

Caritas Home


Caritas Nieuws

Caritas Nieuws

Caritas Verdieping

Caritas Verdieping

In de bisdommen

In de bisdommen