Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Boodschap uit het Vaticaan ter gelegenheid van Ramadan: van competitie naar samenwerking!

Boodschap uit het Vaticaan ter gelegenheid van Ramadan: van competitie naar samenwerking!

De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog te Rome bracht vrijdag 18 mei 2018 een boodschap uit ter gelegenheid van de islamitische vastenmaand Ramadan en het einde daarvan, Id al-Fitr.

De Raad roept in de boodschap christenen en moslims op om van competitie naar samenwerking over te stappen. “Competitie heeft te vaak de relaties tussen christenen en moslims in het verleden gemarkeerd. De negatieve gevolgen zijn duidelijk: jaloezie, verwijten en spanningen,” schrijft de voorzitter van de Raad, kardinaal Jean-Louis Tauran. Hij wijst er op dat deze gevolgen in sommige gevallen hebben geleid tot gewelddadige confrontaties, vooral waar religie is geïnstrumentaliseerd, vanwege eigenbelang en politieke motieven. “Zo’n interreligieuze competitie,” zei kardinaal Tauran, “verwoest het beeld van religies en hun volgelingen, en het bevordert de opvatting dat religies geen bronnen van vrede zijn, maar van spanning en geweld.”

Om deze concurrentie en confrontatie tegen te gaan, roept de Pauselijke Raad christenen en moslims op om de religieuze en morele waarden die ze delen te erkennen en hun legitieme verschillen te respecteren om een effectieve samenwerking voor het algemeen welzijn tot stand te brengen. Dit bestaat vooral in het helpen van de meest behoeftigen, waardoor moslims en christenen ‘een geloofwaardige getuigenis kunnen geven van de liefde van de Almachtige voor de hele mensheid’.

De Pauselijke Raad roept daarom beide gemeenschappen op om samen te werken en elkaar te respecteren, om de vrede, relaties en harmonie te bevorderen in de samenleving die steeds meer multi-etnisch, multireligieus en multicultureel wordt.

De Ramadan is op 18 mei begonnen. Id al-Fitr, dat het einde van de Ramadan markeert, is dit jaar op 15 juni. De data kunnen per land verschillen afhankelijk van de waarneming van de maan.

De boodschap wordt in Nederland door de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog toegezonden aan moslims in Nederland. Parochianen kunnen de boodschap meenemen bij hun bezoek aan hun moslimse buren of aanbieden aan de moskee. De boodschappen worden goed ontvangen en helpen bij het opbouwen van goede relaties. Ze worden door andersgelovigen vaak gezien als een gebaar, een teken van vriendschap en erkenning. In de boodschappen worden terreinen aangegeven waarop katholieken en moslims kunnen samenwerken. De boodschappen worden besproken in plaatselijke dialooggroepen en staan soms centraal tijdens symposia en landelijke ontmoetingsbijeenkomsten.

Op diverse plaatsen in Nederland zijn er goede contacten tussen moslims en katholieken. Kardinaal Tauran onderstreept het belang van een vruchtbare dialoog die gebaseerd is op wederzijds respect en vriendschap. Bij die boodschap, om als goede buren en vrienden samen te leven en te werken, sluit de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog zich graag aan.

De Contactraad wenst moslims een goede vastentijd en een vreugdevolle viering van het einde van de vasten toe.

Tekst en foto: drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog

Lees hier de Boodschap voor Ramadan 2018. (Engels)