Levende God,

Schenk Uw kerk van vandaag
een gulle lach,
die hoopvol uitstijgt boven alles.
Maak dat mensen er
met volharding en plezier
Uw blijde boodschap uitdragen,
in woord en daad.

Laat alle talenten
die Uw kerk herbergt
tot hun recht komen;
dat zij tot Uw eer ingezet worden,
om anderen meer mens te laten zijn.

Roep in de schaarse stiltes
van het druk, druk, drukke leven
mensen uit ons midden
om de kar te trekken.
Dat zij zich gedragen weten,
als zij zich met huid en haar
binden aan de kerk.

Laat hen met vreugde
anderen inspireren
om in Uw Geest te leven.
Moge hun enthousiasme en hele doen
aanstekelijk werken
voor de kerk van nu en morgen
Amen.

F.v.R.

(Tekst “Twaalf gebeden om roepingen 2008-2009” uitgave Roepingenraad aartsbisdom Utrecht)