Roepingen bisdommen en religieuzen

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Wat geloven wij? > Geroepen > Roepingen bisdommen en religieuzen
Als u doorklikt op onderstaande links, treft u per bisdom informatie in verband met roepingen, maar ook de mogelijkheid om per bisdom materialen te downloaden in verband met roepingenzondag. (Dit laatste is overigens niet voor alle bisdommen van toepassing).