Boodschap paus Franciscus

Prentje Roepingenzondag 2018 - Aartsbisdom Utrecht.indd

 

Zondag 22 april is het in de Rooms-Katholieke Kerk Wereldgebedsdag voor Roepingen, ook wel Roepingenzondag genoemd. In zijn boodschap voor deze zondag haakt paus Franciscus dit keer aan bij het thema voor de vergadering van de Bisschoppensynode die in oktober 2018 in Rome wordt gehouden, te weten: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. De paus onderstreept drie punten waar het om gaat bij roeping: ‘De oproep van de Heer horen, onderscheiden, beleven’.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2018.

Lees hier ook nog de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2017. Deze vertaling kwam tot stand in samenwerking met het Roepingenpastoraat Vlaanderen.