Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > ‘Waarachtige voortgang van de oecumene verbinden met het werk van de heilige Geest’

‘Waarachtige voortgang van de oecumene verbinden met het werk van de heilige Geest’

Op maandag 21 mei vierde de Raad van Kerken in Nederland het 50-jarig jubileum (1968-2018) met een bijeenkomst in Amersfoort. Mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, was aanwezig namens de bisschoppenconferentie en las bij deze gelegenheid een tekst voor namens mgr. Van den Hende, portefeuillehouder namens de bisschoppenconferentie voor de oecumene en de contacten met de oosterse Kerken.

Deze tekst met als titel ‘Vertrouwen op de heilige Geest’ spreekt nadrukkelijk over het belang van de heilige Geest voor de oecumene: “De markering van het vijftigjarig bestaan van de raad van kerken in Nederland vindt plaats op Pinksteren. Dat heeft te maken met de overtuiging dat we de waarachtige voortgang van de oecumene verbinden met het werk van de heilige Geest.”

Onder meer Unitatis Redintegratio (1964) en de Charta Oecumenica (2001) geven aan dat de oecumenische beweging is verbonden met de werking van de heilige Geest. “Dat de viering van het gouden jubileum van de raad van kerken in Nederland aansluiting zoekt bij het feest van Pinksteren en dat de oecumenische beweging open wil staan voor de gaven van de heilige Geest, is geen vondst van een organiserend comité maar op basis van de overtuiging dat de oecumenische beweging alleen vrucht kan dragen en voortgang kan maken in kracht van de heilige Geest.”

Waar het gaat om de oecumenische samenwerking in de raad van kerken dan is daarin dialoog een centraal begrip. Dialoog in het kader van de oecumene betreft echter niet alleen het gesprek tussen kerken en tussen kerkmensen. Het gaat eerst en vooral ook om de dialoog van de mens met God. In 1995 noemde paus Johannes Paulus II in zijn encycliek Ut Unum Sint het gebed de ziel van de oecumenische vernieuwing (art. 28).

 

Bron: Bisdom Rotterdam, foto: Ramon Mangold.