‘Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam’

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten en de beschikbare downloads in het kader van de synode met als thema “Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio”.

Nederlandse bisschoppen sturen verslagen van synodegesprekken naar Rome

Nieuwsberichten Synode Synodale Kerk

2024

2023

2022

2021

Lees ook dit bericht op katholiekleven.nl, met een video-infgraphic voor het zogeheten gesprek in de geest.

Bisdommen

Meer synodenieuws over het traject in de bisdommen is te vinden op de websites van de verschillende bisdommen:

Internationaal

  • Kijk voor meer informatie ook op de website synod.va.
  • Website van de CCEE over de continentale ontmoeting in Praag.

Downloads