‘Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam’

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten in het kader van de algemene bisschoppensynode. Deze vindt plaats in oktober 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio”.

Bisdommen krijgen meer tijd voor de consultatiefase van de synode 2023

Downloads:

Kijk voor meer informatie ook op de website synod.va.