Nieuwsberichten Synode Synodale Kerk

2023

2022

Meer synodenieuws over het traject in de bisdommen is te vinden op de websites van de verschillende bisdommen:

2021