‘Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam’

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten en de beschikbare downloads in het kader van de synode met als thema “Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio”.

Nederlandse vertaling slottekst synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepubliceerd

Downloads:

Kijk voor meer informatie ook op de website synod.va. en op de website van de CCEE voor de vergadering in Praag.

Nieuwsberichten Synode Synodale Kerk

2023

2022

2021

Meer synodenieuws over het traject in de bisdommen is te vinden op de websites van de verschillende bisdommen: