Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Pontificale eucharistieviering Heiligdomsvaart: ‘Bid tot Sint Servaas dat Europa geloof terugvindt’

Pontificale eucharistieviering Heiligdomsvaart: ‘Bid tot Sint Servaas dat Europa geloof terugvindt’

“Sint Servaas bracht ons als eerste het geloof in één God in drie personen. Dat is de basis van heel ons christelijk geloof. Maar dat geloof dreigt het in West-Europa af te leggen tegen andere krachten. Laten we daarom op voorspraak van Sint Servaas bidden dat Europa het geloof in één liefdevolle God terug mag vinden.”

Die boodschap had kardinaal Wim Eijk zondag 27 mei voor de pelgrims in de pontificale eucharistieviering, die bij gelegenheid van de 55eHeiligdomsvaart in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht werd gehouden. De viering met maar liefst zes bisschoppen, twee kardinalen, een abt, een prelaat uit Rome en tal van priesters werd rechtstreeks door de KRO op televisie uit gezonden.

Onverschilligheid
De mis begon met een lange stoet van broederschappen, die het borstbeeld van Sint Servaas de basiliek binnen droegen. Op dat moment hadden in de kerk al honderden gasten en pelgrims plaatsgenomen. Tijdens de preek hoorden zij kardinaal Eijk uitvoerig ingaan op de betekenis van de Drie-eenheid, die in de liturgie van de zondag na Pinksteren centraal staat.

Ook sprak de aartsbisschop van Utrecht zijn zorgen uit over de toekomst van het geloof. West-Europa ontkent volgens de kardinaal zijn christelijke wortels. “Tegenwoordig is er een grote onverschilligheid op godsdienstig terrein,” zo stelde hij vast. “Nogal wat mensen zeggen: ach, wat maakt het nou uit of je nu gelooft in één God in drie personen of dat je anders tegen hem aankijkt. Nou broeders en zusters, ik zal u vertellen: dat maakt álles uit, maar dan ook werkelijk álles,” aldus de kardinaal. “Het is juist het geloof in één God in drie personen dat God zo benaderbaar maakt. En dat is het typerende van het christelijk geloof.”

Ommegang
Na de eucharistieviering maakten vele honderden deelnemers zich op voor de eerste ommegang, die vanaf 14.00 uur door de stad zou trekken. Even dreigde het weer roet in het eten te gooien, maar afgezien van een bui vlak vóór en direct ná de ommegang, bleef het tijdens de processie droog. Langs de route konden duizenden mensen zien hoe diverse Bijbelverhalen door groepen werden uitgebeeld. Ook het thema van de Heiligdomsvaart ‘Doe goed en zie niet om’ werd op diverse manieren uitgebeeld. Uiteraard liep ook een groot aantal broederschappen en ridderordes in de stoet mee.

De kern van de Heiligdomsvaart is sinds de Middeleeuwen al het tonen van de relieken van heiligen. Deze werden onder andere door studenten van het grootseminarie Rolduc in de stoet meegedragen. Naast heiligen van eeuwen geleden, werd ook een reliek van de onlangs zaligverklaarde zuster Clara Fey meegedragen. De stoet werd traditiegetrouw afgesloten met de Noodkist, waarin relieken van Sint Servaas worden bewaard. Ook de stoet werd overigens live uitgezonden op maar liefst drie televisiekanalen.

Tweede ommegang
Op zondag 3 juni trekt de tweede ommegang door Maastricht, ter afsluiting van de Heiligdomsvaart. Tot en met 3 juni zijn er in Maastricht dagelijks activiteiten en evenementen. Er zijn vieringen in diverse kerken en er is een uitgebreid cultureel programma.

Bericht en foto bisdom Roermond, lees het complete bericht met meer foto’s op de site van bisdom Roermond.

 

Kijk eucharistieviering terug