Pauselijke toespraken en teksten
Op de website van het Vaticaan zijn bijna alle toespraken en documenten van de paus te vinden, veelal in verschillende talen, enkele ook in het Nederlands (zoals de encycliek Caritas in veritate of Deus caritas est van paus Benedictus XVI).

Documenten van afdelingen van de Heilige Stoel
Ook veel andere documenten van de Heilige Stoel zijn op de site van het Vaticaan te vinden, bijvoorbeeld documenten van de pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen (zoals de gezamenlijke verklaring over de rechtvaardigingsleer van de Lutherse Wereldbond en de R.-K. Kerk) of documenten van de Congregatie voor de Geloofsleer (bijvoorbeeld het document Ad catholicam profundius).

Documenten van het Tweede Vaticaans Concilie
Ook is op internet een Nederlandse vertaling van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie te vinden.

Kerkelijke Documentatie

Kerkelijke Documentatie

Kerkrechtelijke Documenten

Kerkrechtelijke Documenten

Overige Uitgaven

Overige Uitgaven

Downloads Kerkelijke Documentatie

Downloads Kerkelijke Documentatie

Encyclieken

Encyclieken

Serie Regelingen RK Kerk

Serie Regelingen RK Kerk