Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Boodschap uit het Vaticaan voor boeddhisten die Vesakh vieren

Boodschap uit het Vaticaan voor boeddhisten die Vesakh vieren

De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog te Rome roept in haar boodschap ter gelegenheid van Vesakh katholieken en boeddhisten op om samen corruptie te voorkomen en te bestrijden. De boodschap sluit aan bij het gebed van paus Franciscus in februari jongsteleden waarbij hij zei dat degenen die uiteindelijk de prijs betalen voor corruptie de armen zijn.

“Ondanks dat onze tradities corruptie uitdrukkelijk veroordelen moeten we spijtig genoeg toegeven dat sommigen van onze volgelingen zich bezig houden met corrupte zaken”, zegt kardinaal Louis Tauran, voorzitter van de Raad. Hij moedigt katholieken en boeddhisten aan te groeien in morele integriteit en gevoel voor oprechtheid en verantwoordelijkheid. Kardinaal Tauran: “Ons gezamenlijk commitment om corruptie te bestrijden moet gebeuren in samenwerking met de media en de samenleving.“

Jaarlijks geeft de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog een boodschap uit ter gelegenheid van Vesakh. Op de volle maan van de maand Vesakh, vallend in april/mei, herdenken boeddhisten de geboorte, ontwaken en dood van de Boeddha. Dit jaar valt Vesakh op 29 mei.

De boodschap wordt in Nederland door de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog toegezonden aan boeddhisten in Nederland. De boodschappen worden goed ontvangen en helpen bij het opbouwen van goede relaties. In de boodschappen worden terreinen aangegeven waarop katholieken en boeddhisten kunnen samenwerken. De boodschappen worden besproken in plaatselijke dialooggroepen en staan soms centraal tijdens symposia en landelijke ontmoetingsbijeenkomsten.

Kardinaal Tauran onderstreept het belang van een vruchtbare dialoog die gebaseerd is op wederzijds respect en vriendschap. Bij die boodschap sluit de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog zich graag aan.

De Contactraad wenst boeddhisten een vreugdevolle viering van Vesakh toe.

 

Drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog