Alle bisschoppen in de Nederlandse Kerkprovincie vormen samen de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dit is een permanent overlegorgaan, waarin de bisschoppen op uiteenlopende terreinen gezamenlijk beleid maken en uitvoeren. Lid van de Bisschoppenconferentie zijn de zeven residerende bisschoppen, hun hulpbisschoppen en titulaire bisschoppen die een functie vervullen in de Nederlandse kerkprovincie. De Bisschoppenconferentie wordt ondersteund door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK). Kijk voor meer informatie over de referentschappen van alle bisschoppen hier.

In hun vergadering van 14 september 2021 hebben de bisschoppen de leden van de Permanente Raad gekozen: een voorzitter en een vicevoorzitter plus een lid. De huidige leden, die in 2016 werden gekozen, zijn herkozen. Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, is herkozen als voorzitter en mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda, als vicevoorzitter. Samen met mgr. G.J.N. De Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch en eveneens herkozen, vormen zij nog eens vijf jaar de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie. De Permanente Raad bereidt maandelijks de vergadering van de gezamenlijke bisschoppen voor.