Een kerkprovincie bestaat uit een aantal met elkaar verbonden bisdommen die hun handelen op elkaar afstemmen. Grotere landen hebben vaak meerdere kerkprovincies, maar wel één Bisschoppenconferentie. Nederland vormt één kerkprovincie. Aan het hoofd daarvan staat altijd de aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Hij is niet automatisch ook voorzitter van de Bisschoppenconferentie; die kiezen de bisschoppen zelf. In 2011 kozen de Nederlandse bisschoppen mgr. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, tot voorzitter van de Conferentie, als opvolger van mgr. Van Luyn, tot dan bisschop van Rotterdam. In 2016 werd kardinaal Eijk opgevolgd door mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam. nederlandse-bisdommen-met-labelsDe Nederlandse kerkprovincie bestaat uit zeven bisdommen: NB: Onderstaand vermeld Huis van de Roeping is geen bisdom maar de locatie van de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR).