Duurzaamheid is het thema voor de Week van het Katholiek Onderwijs 2019

Datum: van 30 september tot en met 4 oktober

Van 30 september tot en met 4 oktober 2019 wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. De week staat in het teken van duurzaamheid. Een thema dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober (Dierendag) zijn feest heeft.

Het thema past ook bij katholiek onderwijs om leerlingen bewust te maken van de gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor de aarde. Of zoals Paus Franciscus zegt: voor ‘ons gemeenschappelijk huis’.

Ter gelegenheid van de Week van het Katholiek Onderwijs is er lesmateriaal ontwikkeld.

Voor de basisschool:

  • Het verhaal van Drup, een prentenboek voor de onderbouw met 17 verschillende activiteiten. (zie ook de illustratie linksboven).
  • Het waterboekje, met allerlei verschillende opdrachten om de kennis over water te testen.
  • De waterquiz, een handige PowerPoint voor in de klas.
  • In het spoor van Franciscus. Ontwikkeld door drs. Liesbeth Stalmeier voor de midden- en bovenbouw voor het vak godsdienst-levensbeschouwing en ook uitstekend te gebruiken bij andere vakken.

Voor het middelbaar onderwijs:

  • Laudato si’, het goede leven delen en beschermen. Dit lesmateriaal bestaat uit opdrachten die door leerlingen van het d’Outremondcollege in Drunen zijn bedacht, onder leiding van docenten Dr. Bill Banning en Marijke Heuvelink.

De materialen worden beschikbaar gemaakt door en  zijn te downloaden via de site van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en ook via de pagina ‘lesbrieven’.

De Week van het Katholiek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaarschap en het zelfbewustzijn van mensen in het katholiek onderwijs te ondersteunen, stimuleren en bevorderen.

De leden van de NKSR zijn AOb/Sint Bonaventura; Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs; KVSC, Schoolleiders Christelijk Onderwijs; CNV Onderwijs; VKLO, Vereniging Katholieke Lerarenopleidingen; VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst; Nederlandse Bisschoppenconferentie.