20171211_week_katholiek_onderwijsWeek van het Katholiek Onderwijs 2017: Advent!

Dit jaar wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden van 11 tot en met 15 december. De week valt daarmee middenin de Advent, de periode dat in de Katholieke Kerk wordt toegeleefd naar de geboorte van Jezus Christus.

Voor scholen kan dit een rijke tijd zijn. Het schept een band om samen bewust uit te kijken naar één van de belangrijkste feesten van het jaar. Dat maakt verschil: Kerstmis zal voor de leerlingen meer betekenis krijgen.

De Week van het Katholiek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaarschap en het zelfbewustzijn van mensen in het katholiek onderwijs te ondersteunen, stimuleren en bevorderen.

nksrDe leden van de NKSR zijn AOb/Sint Bonaventura; Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs; KVSC, Schoolleiders Christelijk Onderwijs; CNV Onderwijs; Thomas van Aquino, katholieke groepering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding; VKLO, Vereniging Katholieke Lerarenopleiding ; NKO; VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst; Nederlandse Bisschoppenconferentie.