Week van het Katholiek Onderwijs 2018: Advent!

In de Week van het Katholiek Onderwijs, dit jaar van 10 tot 14 december 2018, wordt gevierd dat Katholiek onderwijs bestaat en dat zoveel mensen zich daar met hart en ziel voor inzetten. Voor scholen stelt de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) lesmateriaal beschikbaar, dit keer bedoeld om niet alleen deze week te gebruiken maar tijdens de hele Advent

Voor het primair en middelbaar onderwijs is er een kerstposter met een afbeelding van Charles Eyck alsook suggesties voor gebruik van de poster in de klas. Voor het primair onderwijs is er Verwachting, een lesbrief voor de Advent ontwikkeld door de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie (BVA) als onderdeel van de Adventsactie.

Meer informatie over de jaarlijkse Adventsactie voor scholen is te vinden op adventsactie.nl met een toelichting op de moeder en kindprojecten van de BVA in Burkina Faso, Rwanda, Congo Central en Malawi. Als extra biedt de NKSR deelnemende scholen bovendien een gratis boek aan om het hele jaar door te gebruiken, getiteld Feest in de Kerk.

Download hier de materialen voor de Week van het Katholiek Onderwijs (zip)

De Week van het Katholiek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaarschap en het zelfbewustzijn van mensen in het katholiek onderwijs te ondersteunen, stimuleren en bevorderen.

nksrDe leden van de NKSR zijn AOb/Sint Bonaventura; Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs; KVSC, Schoolleiders Christelijk Onderwijs; CNV Onderwijs; Thomas van Aquino, katholieke groepering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding; VKLO, Vereniging Katholieke Lerarenopleiding ; NKO; VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst; Nederlandse Bisschoppenconferentie.