36742_beeld-homepage-nksr-week-van-katholiek-onderwijs

Week van het Katholiek Onderwijs 2016: ‘Hoop’

Van 7 tot en met 11 november 2016 heeft de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) voor de derde keer de Week van het Katholiek Onderwijs georganiseerd, dit keer met het thema ‘Hoop’.

Leerkrachten kunnen teken van hoop zijn – door er voor hun leerlingen te zijn en hun toekomst. En op katholieke scholen zijn praktijken van hoop te vinden – de school als gemeenschap wil hoop doorgeven bijvoorbeeld door juist kinderen op te nemen die met 0-1 achterstaan zoals vluchtelingen. In de Week van het Katholiek Onderwijs worden die mensen en praktijken van hoop onder de aandacht gebracht, met elkaar gedeeld en gevierd.
De Week van het Katholiek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaarschap en het zelfbewustzijn van mensen in het katholiek onderwijs te ondersteunen, stimuleren en bevorderen.

nksrDe leden van de NKSR zijn AOb/Sint Bonaventura; Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs; KVSC, Schoolleiders Christelijk Onderwijs; CNV Onderwijs; Thomas van Aquino, katholieke groepering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding; VKLO, Vereniging Katholieke Lerarenopleiding ; NKO; VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst; Nederlandse Bisschoppenconferentie.