Vragenlijst voor Bisschoppensynode over jongeren naar de parochies

WJD2016

In oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze synode wordt aan parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze lijst is opgenomen in het Voorbereidend Document voor de synode. De Nederlandse Bisschoppenconferentie verstuurt de lijst en het Voorbereidend Document via de gebruikelijke weg via de bisdommen aan de pastorale teams in de parochies. Lees verder

Mgr. Van den Hende zegent bloemen voor de paus

20170411_lisse_bloemenzegen_kl_03_ramonmangold_1000

“God en mens werken samen. Deze bloemen zijn een geweldige combinatie tussen wat God als Schepper ons geeft: de schepping en wat de mens aan talenten van God heeft gekregen. De gave van het leven en het vakmanschap van mensen gaan hier hand in hand.” Dinsdag 11 april zegende Mgr. Van den Hende in de Keukenhof de bloemen die op transport gaan naar paus Franciscus. Hij noemt het “een bijzonder moment”. Lees verder

Bisschoppen feliciteren 100-jarige bisschop Hubertus Ernst

20160607_breda_mgrernst_ramonmangold_55_500

Zaterdag 8 april wordt mgr. Hubertus Ernst, emeritus bisschop van Breda, 100 jaar. De verjaardag wordt die dag in Breda in kleine kring gevierd. Op 4 april bracht mgr. Van den Hende een bezoek aan bisschop Ernst om hem namens de bisschoppenconferentie te feliciteren. Hij overhandigde hem namens de gezamenlijke bisschoppen een brief en bloemen. Lees verder

Avond van de martelaren op vrijdag 7 april in Amsterdam

avondvandemartelaren201703-kerk-in-nood

Volgende week vrijdag 7 april worden in de St. Nicolaas-basiliek van Amsterdam de martelaren van de Kerk herdacht en wordt voor hen gebeden. Een van deze martelaren is de Franse priester Jacques Hamel, die in 2016 tijdens de Heilige Mis werd vermoord en ook de moord op vier zusters van moeder Teresa in Jemen haalde vorig jaar het nieuws. Lees verder