Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Continue reading

VierKerstmis.nl nu online: oproep om Kerstmis te vieren ook al gelden opnieuw coronamaatregelen

Op vrijdag 26 november is net voor het begin van de Advent de website VierKerstmis.nl online gegaan. Deze website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om iedereen op te roepen Kerstmis te vieren, als het kan bij (een van) de vieringen in de eigen kerk, maar als daar geen plek is in verband met coronamaatregelen, ook thuis. Meevieren kan dan bijvoorbeeld via de livestream van een parochie of met de mis op NPO2. Continue reading

Advent begint zondag 28 november: geef voor moeders en kinderen met de Adventsactie

Zondag 28 november begint de Advent, de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis. In deze weken vraagt de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. De Adventsactie steunt hoopvolle projecten voor moeders en kinderen. Continue reading

Kerstposter en lesmateriaal voor Week van het Katholiek Onderwijs: 13 tot en met 17 december

Van 13 tot en met 17 december 2021 organiseert de Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR) de Week van het Katholiek Onderwijs. In samenwerking met Adventsactie/Vastenactie is er ook dit jaar lesmateriaal ontwikkeld voor scholen, te gebruiken tijdens de Advent in aanloop naar Kerstmis. Daarnaast is er een kerstposter (afbeelding) beschikbaar met bijhorende lesbrief. Continue reading

Mgr. Woorts: ‘Januari biedt kansen voor joods-christelijke ontmoetingen’

In een recent verstuurde brief aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en catecheten in de Nederlandse bisdommen wijst mgr. Woorts op de “unieke kansen die de maand januari biedt om de geestelijke familiebanden tussen joden en christenen bij onze gelovigen onder de aandacht te brengen.” Mgr. Woorts is bisschop-referent voor Kerk en Jodendom en voorzitter van de Begeleidingscommissie Jodendom van de Nederlandse Kerkprovincie. Continue reading

Campagnemateriaal Vier Kerstmis voor parochies: let ook op de coronamaatregelen!

Met de landelijke campagne VierKerstmis.nl willen de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om Kerstmis te vieren, bij voorkeur door naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te gaan. In de eerste twee weken van november is hiervoor via de bisdommen campagnemateriaal naar de parochies gestuurd. Met de recente aanscherping van de coronamaatregelen in de R.-K. Kerk geldt, dat de campagne daar op moet worden afgestemd. Continue reading