Fotoselectie Ad Limina 2022 beschikbaar voor gebruik door parochies

Tijdens het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen van 7 tot en met 13 november heeft fotograaf Ramon Mangold elke dag prachtig foto’s gemaakt om zo deze bijzondere bedevaart in beeld te vangen. Vanuit de parochies is er vraag om sommige van deze foto’s te mogen gebruiken in bijvoorbeeld het parochieblad of op de website en daarvoor is nu een selectie beschikbaar. Continue reading

Doel Vastenactie voor de Adventscampagne 2022: Een goede start voor ieder kind

De Adventscampagne die Vastenactie in de vier weken voor Kerstmis organiseert, gaat dit jaar over een goede start in het leven voor ieder kind. “Een goede start in het leven geeft kinderen de kans om op te groeien tot zelfstandige volwassenen die in staat zijn een goede toekomst op te bouwen. Daarvoor zijn de eerste vijf levensjaren van essentieel belang, want dan wordt de basis gelegd voor hun lichamelijke, verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling,” zo zegt Vastenactie in een toelichting op de Adventscampagne. Continue reading

De aanmelding voor de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is geopend!

De aanmelding voor de reizen naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is geopend! Dit loopt via de website van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 mei 2023. Jongeren hebben de keuze uit verschillende opties, zoals reizen met het eigen bisdom of een ‘backpackers-reis’ waarbij gereisd wordt op eigen gelegenheid. Continue reading

Nieuwe uitgave in de reeks ‘Dagelijks Woord’ van de Katholieke Bijbel Stichting

In 2020 werd in de Rooms-Katholieke Kerk voor het eerst de ‘Zondag van Gods Woord’ gevierd. De Katholieke Bijbel Stichting (KBS) publiceerde sindsdien een reeks uitgaven van ‘Dagelijks Woord’. De nieuwe uitgave van Dagelijks Woord 2023 begint op de Eerste Zondag van de Advent op zondag 27 november 2022 en loopt door tot aan Aswoensdag 22 februari 2023. Continue reading

Bisschop Van den Hout neemt rapport Kerk in Nood in ontvangst: christenvervolging neemt toe

Vervolging van Christenen in de wereld neemt toe. Dat is de belangrijkste bevinding van ‘Vervolgd en Vergeten?’, een periodieke rapportage van Kerk in Nood (ACN) over Christenen die in 2020-2022 onderdrukt worden vanwege hun geloofsovertuiging. Op 16 november is het rapport aangeboden aan mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent namens de Nederlandse bisschoppen voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking. Continue reading

Voorzitter Raad van Kerken, Geert van Dartel, spreekt bij Pius-lezing over opvang vluchtelingen

‘In de afgelopen vijftig jaar is de Nederlandse bevolking gegroeid van circa 13.270.000 mensen in 1972 tot ruim 17.591.000 in 2022. De toename van de bevolking is volledig toe te schrijven aan immigratie.’ Die cijfers noemt Geert van Dartel, de voorzitter van de landelijke Raad van Kerken. Hij spreekt op 25 november bij de presentatie van de Pius Almanak 2023 in de Paaskerk over dit thema. Continue reading

Fotoverslag Ad Limina 2022: zondag 13 november

Op zondag 14 november vierden de bisschoppen de mis in de Friezenkerk van Rome. De voorzitter van de bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant en de andere bisschoppen concelebreerden. In zijn preek vertelde bisschop Van den Hende iets over het Ad Limina en stond hij stil bij de Werelddag van de Armen die op deze dag werd gevierd. ‘Vandaag vraagt paus Franciscus om solidariteit met vluchtelingen en met mensen in oorlogsgebieden, met hen die gebrek hebben aan voedsel, water, medische zorg en genegenheid. Wanneer wij geloven in Christus, dan volgt daaruit dat wij ook volharden in liefde en solidariteit met hen die arm zijn.’
Lees de preek hier.

Paus Franciscus vierde de Werelddag van de Armen met een mis in de Sint Pieter en sprak er over tijdens het Angelus.
Foto’s Ramon Mangold (niet rechtenvrij), klik op een foto voor een vergroting. Continue reading