Boodschap paus en thema Roepingenzondag 2024: Wat vraagt God van jou?

Op zondag 21 april is het Roepingenzondag. Deze vierde zondag van Pasen, waarop traditiegetrouw een gedeelte van het Evangelie over de goede Herder wordt gelezen, is sinds 1963 de Wereldgebedsdag voor roepingen. Die dag wordt in het bijzonder gebeden voor de bijzondere roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het thema in Nederland is dit jaar: ‘Wat vraagt God van jou?’ Paus Franciscus zegt in zijn boodschap voor deze zondag dat we zijn Geroepen om hoop te zaaien en vrede te stichten. Continue reading

Interreligieus leiderschapsprogramma Emoena aanbevolen door mgr. Woorts

De inschrijving voor het interreligieus leiderschapsprogramma Emoena 2024-2025 is geopend. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor interreligieuze dialoog, is lid van het College van Grondleggers van Emoena en beveelt dit programma aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk. Mgr. Woorts verzorgt bovendien als gastdocent een dag in Utrecht in de Sint Catharinakathedraal en het Museum Catharijneconvent, om de cursisten in te leiden in het Rooms-Katholicisme. Continue reading

EU-bisschoppen roepen op om te stemmen bij verkiezing Europees Parlement

Met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement die op 6 en 9 juni 2024 worden gehouden, heeft de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) op woensdag 13 maart een verklaring uitgegeven. Daarin worden alle burgers, en met name katholieken, uitgenodigd zich voor te bereiden op de verkiezingen en verantwoord te stemmen “ter bevordering van de christelijke waarden en het Europese project”. Continue reading

Eerste fotoverslag rondgang reliek heilige Bernadette door Nederland

Op maandag 1 april (Tweede Paasdag) begon in Maastricht onder grote belangstelling de rondgang van de reliek van de heilige Bernadette. De reliek reist de komende tijd door Nederland. Na een eucharistieviering om 10.00 uur in de Onze Lieve Vrouwebasiliek werd de reliek van Bernadette meegedragen in een processie door de binnenstad. Fotograaf Ramon Mangold maakte een fotoverslag dat gepubliceerd is op katholiekleven.nl. Continue reading

Paastriduüm: de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake

Op Witte Donderdag, 28 maart, begint het zogeheten Paastriduüm, de driedaagse van Pasen. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake vormen samen één grote, doorlopende viering. ‘De ene viering sluit aan bij waar de vorige eindigde. De drie dagen zijn integrale delen van het ene Paastriduüm’, schrijft bisschop Van den Hende hierover op vier.nu, de website over christelijke hoogfeesten. Continue reading

Kunstpelgrimage in Hengelo ‘Stations of the Cross’ herinnert eraan hoe kwetsbaar de mens is

Van 17 februari t/m 30 maart vindt ‘Stations of the Cross’ plaats, een kunstpelgrimage in Hengelo. Mensen kunnen zich voorbereiden op Pasen door deze wandelroute te lopen in Hengelo die de naam heeft gekregen ‘Stations of the Cross’. De weg van kwetsbaarheid en levenskracht wordt verbeeld. Ook de Lambertusbasiliek is onderdeel van de kunstroute. Op Goede Vrijdag 29 maart kan de kruisweg worden gelopen tussen 12:00 en 16:00 uur. Continue reading