Katholiekleven.nl publiceert videoverslag van Stille Omgang

2017-03-21-stille-omgang_1-470x257

Op de avond van 18 maart kwamen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang woonden zij een van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in een van de zeven binnenstadskerken. De jongeren onder de pelgrims volgden in de Mozes en Aaronkerk hun eigen programma en viering. Het videokanaal van de bisschoppenconferentie, Katholiekleven.nl, publiceerde een videoverslag. Lees verder

Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

pagina-24-fatima-lichtprocessie-bijgesneden

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden. Lees verder

Katholieken en hindoes hervatten dialoog

tempel-wijchen-2007

De katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) en de Hindoe Raad Nederland (HRN) kwamen op 22 februari jongstleden bijeen om een nieuwe impuls aan de dialoog te geven. Naast hernieuwde kennismaking stond de milieu-encycliek van paus Franciscus Laudato Si op de agenda en besprak men visies op duurzaamheid vanuit beide tradities. Lees verder

17.000 reacties op internetconsultatie over SILA

afbeelding-site-sila_05-bijgesneden

De consultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het afschaffen van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 17.000 reacties opgeleverd. Dit is dermate veel, dat het de consultatie is met de meeste reacties ooit. Vele kerkleden hebben de overheid laten weten verontwaardigd te zijn over het mogelijke afschaffen van SILA. Lees verder

Katholieken en evangelischen in gesprek over gebed en evangelisatie

07-03-2017-icoon-2-van-erkenning

‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie. Lees verder

Nederlandse bisschoppen: “Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn”

logo-bk-aangepast

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen. Lees verder