Bedevaartseizoen Brielle opent op 3 juni met pontificale hoogmis met mgr. Van den Hende

Op zaterdag 3 juni opent het bedevaartsoord Brielle het bedevaartseizoen. Voor het eerst gaan die dag de deuren van de bedevaartkerk weer open voor bezoekers en om 11.00 uur is er een pontificale hoogmis met mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam. De custos van het bedevaartsoord, pastoor Jack Glas, nodigt iedereen van harte uit voor een bezoek aan Brielle. Continue reading

Bisschoppen schrijven pinksterbrief aan werkers caritas en diaconie in de parochies

De Nederlandse R.-K. bisschoppen hebben een pinksterbrief geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk ‘in het hart van de Kerk’. ‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bisschoppen. Continue reading

Internationaal symposium: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu’

Op donderdag 1 juni wordt in de Domkerk te Utrecht een internationaal symposium gehouden met de titel: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu’. Het symposium gaat over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Er zijn sprekers uit onder meer Nederland en Suriname en mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, neemt deel aan het panelgesprek dat ook op het programma staat. Continue reading

Laudato si’ week nog tot en met 28 mei en Seizoen van de Schepping van 1 tot en met 4 oktober

De week van zon­dag 21 tot en met zon­dag 28 mei is het Laudato si’ week met ac­ti­vi­teiten om de achtste ver­jaar­dag van de en­cy­cliek Laudato si’ te vieren. In het najaar, van 1 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber, feest­dag van Fran­cis­cus van Assisi, wordt bovendien het Seizoen van de Schep­ping gehou­den. Met een info­gra­phic vraagt de internationale Laudato si’ alliantie aan­dacht voor beide festivi­teiten. Continue reading

Mgr. Woorts naar speciale vertoning Oekraïense documentaire: Adam, Waar ben je?

Namens de bisschoppenconferentie was mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, op zaterdag 20 mei aanwezig bij een vertoning van de Oekraïense documentaire Adam, waar ben je? De vertoning was bijzonder omdat de producent van deze film, Alexander Plyska hierbij aanwezig was. De producent, ook aartsdiaken, was blij mgr. Woorts bij de vertoning te mogen begroeten. Plyska is nog tot 26 mei in Nederland en zal bij nog een aantal filmvertoningen aanwezig zijn. Continue reading

Aanmelden voor de Wereldjongerendagen 2023 kan nog tot 31 mei! Kijk de video’s

De Wereldjongerendagen (WJD) van 2023 komen langzaam maar zeker dichterbij. Vele jongeren hebben zich intussen al aangemeld voor dit grootste jongerenevenement ter wereld, dat van 1 tot en met 6 augustus plaatsvindt in Lissabon. Aanmelden kan nog steeds, maar moet wel gebeuren voor 31 mei. Wie graag eerst nog meer informatie krijgt, kan de drie promovideo’s over de WJD bekijken. Continue reading

Wereldwijd gebed voor de synode op woensdag 31 mei, op het feest van Maria Visitatie

Op woensdag 31 mei viert de Rooms-Katholieke Kerk Maria Visitatie, de gedachtenis aan het bezoek dat Maria, toen zij zwanger was van Jezus, bracht aan haar nicht Elisabeth (Luc. 1, 9-56). Op deze dag zal wereldwijd worden gebeden voor de komende bisschoppensynode over de Synodale Kerk, communio, participatio, missio. Ook in Nederland wordt in meerdere Maria-heiligdommen gebeden. Continue reading