Als parochie in vier stappen naar het rechtstreeks uitzenden (live streamen) via internet

Nu er in verband met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voorlopig geen publieke liturgische vieringen zijn, komen veel parochies met alternatieven. Met inzet van een camera kunnen parochianen via internet toch de mis volgen die in beslotenheid wordt gevierd. Voor parochies die nog op zoek zijn naar manieren om dat goed te doen is er nu een handig stappenplan. Continue reading

Uitzending van de eucharistieviering op NPO2 zondag 29 maart voor het eerst met gebarentolk

Op zondag 29 maart wordt de eucharistieviering op NPO2 voor het eerst vertaald door een gebarentolk. Dit gebeurt op verzoek van het Katholieke Dovenpastoraat. Zij hebben dit gevraagd omdat de vieringen die anders werden georganiseerd met inzet van een gebarentolk, momenteel geen doorgang vinden in verband met corona. Het Dovenpastoraat wijst er op dat veel dove mensen betere en persoonlijkere toegang hebben tot informatie via een gebarentolk dan door middel van ondertiteling. Continue reading

Update maatregelen inzake coronavirus. Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen. Continue reading

Bisschop Van den Hout wijst op belang van de Vastenactie, juist nu

Nu het openbare leven tot stilstand is gekomen als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, vindt ook de jaarlijkse collecte voor de Vastenactie geen doorgang. Collecteren hiervoor gebeurt normaal gesproken juist in Veertigdagentijd. Mgr. Van den Hout bisschopreferent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, vraagt om de Vastenactie niet te vergeten.  Continue reading

Paus nodigt alle christenen uit samen het Onze Vader te bidden 25 maart, Urbi et Orbi op 27 maart

Aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed, riep paus Franciscus zondag 22 maart alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus. Heel bijzonder vraagt de paus om woensdag 25 maart, wanneer het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), wordt gevierd, op het middaguur in gezamenlijkheid het Onze Vader te bidden. Continue reading

Conferentie de Missionaire Parochie is verplaatst naar 5 en 6 november

De organisatie van ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ meldt dat er, na overleg met het team van Fr. Mallon uit Canada en andere betrokkenen, nieuwe data zijn vastgesteld voor de conferentie. Mits de omstandigheden rondom het coronavirus het toelaten, zal de conferentie worden gehouden op donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 in Oudenbosch. Continue reading