Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > ‘Volharden in Gebed’ thema van de Nationale Bedevaart Brielle, 7 juli 2018

‘Volharden in Gebed’ thema van de Nationale Bedevaart Brielle, 7 juli 2018

‘Volharden in Gebed’ is het thema van de Nationale Bedevaart Brielle die in 2018 op 7 juli plaats vindt. De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) van het bisdom Rotterdam sluit met dit thema aan bij het diocesane Jaar van Gebed. “Bidden is precies wat de Martelaren van Gorcum, die in de bedevaartkerk te Brielle centraal staan, deden in afwachting van hun lot”, vertelt de voorzitter van de BBC, pastoor Jack Glas.

“Dat gebed gaf hen kracht om de weg die voor hen lag te gaan, met overtuiging en met kracht. Net zoals ons gebed ons kracht kan geven om de tegenslagen in ons leven het hoofd te bieden. Nu in het Jaar van het Gebed staan we daar extra bij stil. De Martelaren van Gorcum volhardden in hun moeilijke laatste dagen in gebed. Het gebed heeft hen geholpen. En het gebed kan ook ons helpen.”

Het thema van 2018 is een mooi thema en ook een belangrijk thema legt pastoor Jack Glas uit: “Gebed is onze levensbron. Het verbindt ons met God en is de basis van waaruit we kunnen leven met Christus. En volharden in gebed is belangrijk, omdat onze gebeden niet altijd direct verhoord worden. Ieder van ons komt in zijn of haar leven het kruis tegen. Door te blijven bidden en niet op te geven kunnen we kracht vinden. Zoals de Martelaren van Gorcum in het gebed de kracht vonden om trouw te blijven aan het geloof in de Heer en aan de Kerk.”

2180358_hr_poster-brielle_2018-defHet Jongerenprogramma tijdens de Nationale Bedevaart wordt verzorgd door de blauwe zusters. Zij gaan met jongeren in gesprek over het gebed van de zusters. Daarbij zullen zij ook spreken over hun medezusters in conflictgebieden elders in de wereld. Er zijn bijvoorbeeld communiteiten van zusters in Syrië en Gaza. In die moeilijke situaties blijven de zusters bidden, terwijl ze zich inzetten voor de nood van de mensen die ze helpen.

De Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Brielle op zaterdag 7 juli start met een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur waarin de bisschop van bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hende, hoofdcelebrant is en een aantal priesters concelebreert. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door koor Canticum Novum uit Lisse. ‘s Middags zijn er tal van andere gebedsmomenten, zoals het Rozenkransgebed, de Kruisweg, een plechtige Vespers. De Nationale Bedevaart sluit af met een processie door de Ommegang en de pelgrimszegen.

Kijk voor meer informatie op de site martelarenvangorcum.nl.

Kijk hier voor informatie over de busreis op 7 juli vanuit Rotterdam naar Brielle.

 

Bericht via martelarenvangorcum.nl.