College Bisschoppelijk Gedelegeerden voor Onderwijs / Officium Educationis

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks (voorzitter), bisschopreferent voor het onderwijs
Leidsevaart 146,
2014 HE Haarlem
Tel. 023-5112600
E-mail: hulpbisschop@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Drs. L.F.M. van Oers (secretaris), beleidsmedewerker referentschap onderwijs
Postbus 13049
3507 LA Utrecht
Tel. 030 2326936
E-mail: b.vanoers@rkk.nl

Diaken drs. T.G.W. Frankemölle, voorzitter Nederlandse Katholieke Schoolraad
Zwarte Dijk 23
5121 ZA Rijen
tel. 0613 131 725
e-mail: t.frankemolle@nksr.nl

Bisschoppelijk Gedelegeerden:

Aartsbisdom Utrecht: Diaken drs. W.H. van den Dool, bisschoppelijk gedelegeerde,

tel. 030 236 1570, e-mail: vandendool@aartsbisdom.nl

Bisdom Breda: Drs. B.G. Hartmann, bisschoppelijk gedelegeerde,

tel. 076 522 3444, e-mail: BHartmann@bisdombreda.nl

Bisdom Den Bosch: Diaken drs. B.P.G.M. Jansen, bisschoppelijk gedelegeerde,

tel. 073 523 20 68, e-mail: bjansen@bisdomdenbosch.nl

Bisdom Groningen-Leeuwarden: Drs. P.P.H.J.M. Timmermans, bisschoppelijk gedelegeerde,

tel. 050 406 58 88, e-mail: p.timmermans@bisdomgl.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam: Pastoor drs. J.J. Quadvlieg, bisschoppelijk gedelegeerde VO,

tel. 0654 716 091 e-mail: fr.jacobusquadvlieg@hotmail.com; of

Drs. J.D.J.T. Wienen, bisschoppelijk gedelegeerde PO en Pabo’s,

tel. 0252 345 345, e-mail: dwienen@tiltenberg.org

Bisdom Roermond: pastoor G.B.J.M. Dölle, bisschoppelijk gedelegeerde,

tel. 045 405 12 73, e-mail: george.doelle@gmail.com

Bisdom Rotterdam: Mw. drs. L. Stalmeier, bisschoppelijk gedelegeerde,

tel. 010 414 0037, e-mail: l.stalmeier@bisdomrotterdam.nl