Het woord diaconie komt van het Griekse ‘diakonia’ en betekent dienst. Vanaf het begin heeft de Kerk de dienst aan de naaste als een van haar belangrijkste taken gezien. In het diaconaat geeft de Kerk handen en voeten aan Gods bedoeling door mensen te ondersteunen en te werken aan een rechtvaardige wereld, waarin ieder mens tot zijn recht komt. Onder meer via de Caritas. Caritas betekent liefde en wil concrete en materiële hulp bieden aan mensen dichtbij in nood.

De katholieke Kerk in Nederland is bij tal van sociale en diaconale projecten en werkvelden betrokken. Een aantal belangrijke organisaties zijn:

Categoriaal pastoraat:
• Justitiepastoraat
• Militair Ordinariaat
• Schipperspastoraat
• Kermis- en Circuspastoraat

Organisaties voor gerechtigheid en vrede:
• Justitia et Pax
• Pax