Indachtig de bede van Christus ‘dat zij één zijn’ (Joh. 17, 11) zijn christenen geroepen om te groeien in onderlinge eenheid. In het directorium voor de oecumene (1993) staat: “Zij die in de naam van Christus zijn gedoopt, zijn juist daardoor geroepen zich te wijden aan het streven naar eenheid”.

In de loop van de eeuwen is het tot scheuringen binnen de Kerkgemeenschap gekomen. Vooral in de laatste decennia wordt er hard gewerkt aan het herstel van de eenheid van alle christenen, ook wel oecumene geheten. Wereldwijd wordt de oecumenische dialoog vanuit de Katholieke Kerk bevorderd door de pauselijke raad voor de eenheid van de christenen. In de Nederlandse kerkprovincie geven de bisschoppen gestalte aan hun oecumenische opdracht door vanuit hun conferentie middels het referentschap oecumene de nodige contacten te onderhouden met andere christenen, alsmede de dialoog en de samenwerking met andere christenen verder te verdiepen en te versterken.

De bisschop referent is onder meer bestuurslid van de Raad van kerken in Nederland en lid van de plenaire vergadering van de Raad. Met de Katholieke vereniging voor Oecumene (KVO) onderhoudt de bisschop referent goede contacten. Naast genoemde contacten zijn er ook de contacten met katholieken van de byzantijnse ritus en met de oosterse en orthodoxe kerken.

Laatste berichten over oecumene

Nederlandse videoboodschap nuntius Zuid-Soedan bij pausbezoek

“Blijf Zuid-Soedan volgen. Vergeet het niet.” Dat benadrukt de pauselijke nuntius voor Zuid-Soedan, mgr. Bert van Megen, in een videoboodschap die op donderdag 2 februari werd getoond in Den Haag. Hier kwamen vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen en organisaties die werken in Zuid-Soedan samen om te bidden voor een geslaagde oecumenische pelgrimage naar Zuid-Soedan.

Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 gericht op verbinding

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Dat maakten MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 […]

Raad van Kerken tegen commissie Tweede Kamer: doe meer voor vluchtelingen in Griekenland

Vanuit Nederland meer doen voor vluchtelingen in Griekenland: dat is de oproep van de Raad van Kerken in Nederland na een bezoek aan kerken en vluchtelingen op het Griekse vasteland. De Raad overhandigde gisteren een rapport met zijn bevindingen aan de Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.

Interview met bisschop Van den Hout over de reis naar Griekenland met de Raad van Kerken

Van 13 tot en met 18 maart ging bisschop Van den Hout (derde van rechts op de foto) naar Griekenland met een reisgezelschap van de Nederlandse Raad van Kerken. In een nieuwe podcast op katholiekleven.nl blikt de bisschop terug: “Het besef in Griekenland dat men mensen die nu vluchteling zijn moet helpen, is er sterk, […]