De eerste christelijke gemeenschappen waren hecht geworteld in de joodse spiritualiteit. Ze ontleenden hun rituelen voor een groot deel aan het jodendom. Tot op de dag van vandaag geeft een ontmoeting met het jodendom dan ook een leerzame kijk op het christelijk geloof en voert tot respect voor het joods geloof.

Katholieke Raad voor het Jodendom
Binnen de katholieke kerk houdt de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) zich bezig met de joods-christelijke dialoog. Door middel van studie, ontmoeting en publicatie werkt de KRJ eraan de kennis van het jodendom onder katholieken te vergroten en stimuleert ze de ontmoeting tussen katholieken en joden, ten dienste van elkaar en van de samenleving.

Bisschoppelijke Commissie voor de relatie met het jodendom
De relatie met het jodendom is voor de katholieke Kerk een zaak van direct bisschoppelijk beleid. Daarom kwam in samenspraak met de KRI en met de joodse gemeenschap in 1993 de Bisschoppelijke Commissie voor de relatie met het jodendom (BCJ) tot stand. Haar eerste werk was de voorbereiding van een verklaring over het jodendom. Deze verklaring van de bisschoppen, ‘Levend uit een en dezelfde wortel’, verscheen in 1995. In 1999 kwam een vervolg hierop tot stand over de betekenis van het jodendom voor leer en leven in de katholieke Kerk: ‘Levend met een zelfde hoop’. En in 2005 verscheen ’De vreugde van het leren’.

Dag van het jodendom
In 2008 vond in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland voor de eerste keer de Dag van het Jodendom plaats. Deze wordt elk jaar op 17 januari gehouden.

Overlegorgaan Joden en Christenen in Nederland
Al sinds 1981 bestaat het Overlegorgaan Joden en Christenen in Nederland (OJEC), dat tot doel heeft de dialoog en de actieve samenwerking tussen joden en christenen in Nederland te bevorderen. In het OJEC zijn de belangrijkste christelijke en joodse kerkgenootschappen in Nederland vertegenwoordigd.