Alle volken
De Rooms-Katholieke Kerk bestaat uit gelovigen van alle volken. Zij is een wereldkerk met meer dan 1 miljard mensen. Bijna de helft van hen woont in Amerika. Een kwart in Europa. De anderen in Afrika, Azië en Oceanië. Rooms-Katholiek zijn alle kerken die in gemeenschap leven met de paus in Rome. De meeste kerken volgen in hun liturgie de ‘Romeinse ritus’. Daarnaast zijn er (vooral in het Midden-Oosten en Oost-Europa) katholieke kerken met een Byzantijnse ritus of met nog oudere oosterse ritussen.paus

Paus en bisschoppencollege
Het hoogste gezag binnen de Kerk wordt vertegenwoordigd door de paus. Dat is sinds 13 maart 2013 ZH paus Franciscus, de opvolger van paus Benedictus XVI, die op 28 februari van datzelfde jaar terugtrad. De paus is de spil van eenheid van alle katholieken. Hij heeft zijn zetel in het Vaticaan in Rome. Samen met de circa 5000 bisschoppen ter wereld vormt de paus het college van bisschoppen. Als bisschop van Rome is hij de voorzitter ervan. Zoals de bisschoppen de opvolgers van de apostelen zijn, zo is de paus de opvolger van Petrus. We spreken dan ook over het primaatschap van de bisschop van Rome als hoeder van de eenheid van het geloof en de geloofsgemeenschap. De belangrijkste documenten die hij schrijft over het geloof zijn de encyclieken.

Romeinse Curie en kardinalencollege
Bij zijn taak laat de paus zich bijstaan door de Romeinse Curie, bestaande uit afdelingen zoals de Congregatie voor de Geloofsleer of de Pauselijke Raad voor de eenheid van de christenen. Aan het hoofd van een congregatie of raad staat veelal een kardinaal.
Kardinalen helpen de paus bij het bestuur van de wereldkerk. Met elkaar vormen zij het college van kardinalen dat betrokken is bij de keuze van een nieuwe paus. Stemgerechtigd zijn alle kardinalen die nog niet de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt.

Apostolische nuntiatuur
Al sinds de middeleeuwen onderhoudt de kerk diplomatieke betrekkingen met staten. In dit internationale verkeer treedt de Kerk op onder de naam Heilige Stoel. Overal in de wereld heeft het Vaticaan zogeheten apostolische nuntiaturen. Dat zijn de ambassades van de Heilige Stoel bij de regeringen. Tegelijk zijn ze de vertegenwoordiging van de paus bij de lokale kerken. De huidige nuntius in Nederland is mgr. Paul Tschang In-Nam, titulair bisschop van Amantia. Hij werkt sinds 1985 voor de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel. Hij werd benoemd in juli 2022.  De nuntiatuur is gevestigd op de Carnegielaan 5, 2517 KH in Den Haag.

Samenwerking Europese bisschoppen
De bisschoppen in Europa hebben twee belangrijke organen voor samenwerking. Dat zijn ten eerste het Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE), ofwel de Raad van Europese Bisschoppenconferenties. Hierbij zijn alle Bisschoppenconferenties uit heel Europa aangesloten. Het secretariaat ervan is gevestigd in het Zwitsere Sankt Gallen. Daarnaast is er de Comece: de Commission des Episcopats de la Communauté Européenne, de Commissie van de Bisschoppenconferenties bij de Europese Unie. Het secretariaat van Comece is gevestigd in Brussel.