About Kruse

Vierpinksteren.nl online: oproep om Pinksteren te vieren in en met de eigen parochie

In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht. Continue reading

Heiligverklaring Titus Brandsma: beeldverslag zondag 15 mei

Zondag 15 mei werden door paus Franciscus tien personen heilig verklaard, onder wie de Nederlandse pater Titus Brandsma. Bij de plechtigheid op het St. Pietersplein in Rome waren vele Nederlandse pelgrims aanwezig om getuigen te zijn van dit bijzondere moment. Onder hen vertegenwoordigers uit alle plaatsen in Nederland die in het leven van Titus belangrijk zijn geweest, zoals Friesland, Nijmegen en Oss. Ook de Orde van de Karmel, waartoe ook Titus behoorde, was zowel vanuit Nederland als namens de internationale familie ruim vertegenwoordigd. Continue reading

Heiligverklaring Titus Brandsma: beeldverslag zaterdag 14 mei

Op zaterdag 14 mei, de dag voor de heiligverklaring van Titus Brandsma, wordt het St. Pietersplein ingericht voor de plechtigheid, de banners met afbeeldingen van de tien zaligen worden opgehangen, het plein versierd met bloemen, ook uit Nederland. De Nederlandse pelgrims in de stad vieren samen een vigilieviering. Generaal-prior Micéal O’Neill O.Carm was de hoofdcelebrant. Ook Pater Michael Driscoll O.Carm (foto links) concelebreerde, degene die genas van kanker op voorspraak van Titus Brandsma. Foto’s Ramon Mangold. Klik op de foto’s voor een uitvergroting. Continue reading

Heiligverklaring Titus Brandsma: beeldverslag vrijdag 13 mei 2022

Op vrijdag 13 mei bezochten de Nederlandse pelgrims naar de heiligverklaring van pater Titus Brandsma een expositie in de Santa Maria in Transpontina-kerk. Aansluitend vierden zij de eucharistie in de Friezenkerk met onder anderen kardinaal Eijk, mgr. De Korte en mgr. Van den Hout (hoofdcelebrant). Klik op de foto voor een vergroting van elk afzonderlijk beeld. Fotograaf: Ramon Mangold. Continue reading

450 jaar Martelaren van Gorcum: stripverhaal over gebeurtenissen nu online beschikbaar

“De Tijdelijke Dood” is het stripverhaal over de gebeurtenissen in 1572 die leidden tot de dood van de Martelaren van Gorcum. Het stripverhaal (48 pagina’s) is getekend door Geert de Sutter en verscheen voor het eerst in 2007 op initiatief van de Brielse Bisschoppelijke Commissie. Vanwege de 450 jaar herdenking van de Martelaren van Gorcum is het stripverhaal nu gedigitaliseerd en voor het eerst online voor een breed publiek beschikbaar. Continue reading

Mgr. Hermans herbenoemd als adviseur van Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten

Mgr. dr. J. Hermans, secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) is eind maart herbenoemd als adviseur (consultor) van de Romeinse Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten. Het gaat om de vierde benoeming sinds zijn eerste aanstelling in 2005. Mgr. Hermans is belast met de uitvoering van het liturgiebeleid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en werkt onder directe verantwoordelijkheid van de bisschopreferent voor liturgie, mgr. dr. J. Liesen, bisschop van Breda. Continue reading