About Anna Kruse

Uitkomsten onderzoek Actie Kerkbalans 2021: kerkgangers missen in coronatijd vooral samen zingen

Actie Kerkbalans presenteert op vrijdag 22 januari de uitkomsten van een onderzoek naar (onder meer) de kerk in coronatijd. Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden het samen zingen het meest missen nu de vieringen slechts beperkt toegankelijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 respondenten. Daarnaast worden het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk (34%) en ontmoetingen met mede-kerkleden (28%) genoemd als onderdelen die worden gemist. De waardering voor de eigen kerk blijkt in coronatijd bij met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd. Continue reading

Brochure voor zondag 24 januari, Zondag van het Woord van God

Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag van het Woord van God ingesteld. Die zondag is de derde zondag door het jaar. Dit jaar valt die zondag op 24 januari 2021, maar de paus onderstreept dat de aandacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zondag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel mogelijk de Bijbel ter hand te nemen. Om dit te stimuleren komt de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) met een brochure. Continue reading

Actie Kerkbalans presenteert uitkomsten onderzoek naar onder meer kerk in coronatijd digitaal

De landelijke persconferentie van Actie Kerkbalans wordt verplaatst van 15 naar 22 januari. Dit heeft de organisatie besloten in verband met de huidige coronamaatregelen. Op deze geheel digitale persconferentie presenteert Actie Kerkbalans de uitkomsten van een groot opgezet onderzoek dat is gedaan door onderzoeksbureau Citisens. Er is daarin gevraagd naar de beleving van kerkgangers van hun kerk in coronatijd en ook naar de geefbereidheid van de deelnemers.

Continue reading

Op 19 maart 2021 start paus Franciscus het jaar van ‘Amoris Laetitia Gezin’

Op 27 december, het feest van de Heilige Familie, heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat er in de R.-K. Kerk in 2021 extra aandacht wordt gevraagd voor het gezin. Op 19 maart 2021, de vijfde verjaardag van de Apostolische Exhortatie Amoris laetitia, luidt paus Franciscus daarvoor het Jaar “Amoris Laetitia Gezin” in, dat op 26 juni 2022 wordt afgesloten bij gelegenheid van de tiende Wereldfamiliedagen  in Rome. Continue reading