About Kruse

Over de bereikbaarheid van het Meldpunt, anoniem melden en klachtenprocedure

Op 8 december verscheen online (en op zaterdag 9 december in de krant) in het Nederlands Dagblad een artikel over het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Het artikel heeft als titel: Hoe de katholieke Kerk in Nederland tekortschiet in de aanpak van misbruik. Omdat dit raakt aan het vertrouwen dat slachtoffers mogen hebben in het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, geven de bisschoppen en hogere oversten hierbij onderstaande toelichting. Continue reading

Opbrengsten 2021 en 2022 Actie Kerkbalans voor R.-K. Kerk, PKN en OKK

Drie deelnemende kerkgenootschappen aan Actie Kerkbalans maken in de eerste week van december 2023 gezamenlijk hun opbrengstcijfers over de afgelopen jaren bekend. Deze blijken in de Rooms-Katholieke Kerk en in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) redelijk stabiel over de gemeten jaren. In de Oud-Katholieke Kerk is voor wat betreft de beschikbare gegevens sprake van een daling. Continue reading

Uit toespraak paus Franciscus voor klimaattop Dubai: ‘Kies voor het leven, kies voor de toekomst’

Paus Franciscus kon in verband met zijn gezondheid niet zelf aanwezig zijn op de klimaattop in Dubai (30 november – 12 december 2023), maar hij deelde wel zijn toespraak voor deze gelegenheid.  De toespraak werd zaterdag 2 december aan de aanwezige wereldleiders voorgelezen door kardinaal Pietro Parolin. Paus Franciscus roept de wereldleiders daarin op om nationale belangen achter zich te laten en waardig te kiezen voor het belang van de aarde, de jongeren, de kwetsbaren. Continue reading

Vier.nu Kerstmis staat online: maak kans op een gratis 365 Heiligenkalender

Op de website over christelijke hoogfeesten staat vanaf vrijdag 1 december, bij het begin van de Advent, de pagina Vier.nu Kerstmis centraal. De site, www.vier.nu opent vanaf die dag met een pagina over Kerstmis, gevuld met informatie, downloads en links over Kerstmis. De site wordt tijdens de Advent nog verder aangevuld, onder meer met een serie filmpjes waarin de Nederlandse bisschoppen vertellen over de figuren in de kerststal. Continue reading

Nederlandse vertaling slottekst synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepubliceerd

De slottekst van de 16e Algemene Gewone Vergadering van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling. De vertaling wordt onder meer gebruikt bij het vervolgtraject van deze synode in voorbereiding op de bisschoppenvergadering die in oktober 2024 in Rome over hetzelfde thema zal worden gehouden. Continue reading

Bidden voor de klimaattop met de gebedenbundel van de Laudato Si’ Alliantie Nederland

Van 30 november tot 12 december vindt in Dubai de COP28 plaats, een internationale klimaattop. Paus Franciscus en andere religieuze leiders zijn hierbij aanwezig van 1 tot en met 3 december en spreken de deelnemers toe. Ook gaan zij met regeringsleiders in gesprek. De Laudato Si’ Alliantie Nederland (LSAN) roept op om te bidden voor een goede uitkomst van deze klimaattop en heeft daarvoor een gebedenbundel beschikbaar gemaakt. Continue reading

Katholieken in gesprek met moslims over de katholieke sociale leer

Op donderdag 23 november was de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) te gast bij het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland/Hollanda Diyanet Vakfi (ISN). De ontmoeting vond plaats in het kantoor van de ISN aan de Javastraat in Den Haag. Het overleg was een vervolg op een eerdere ontmoeting op 25 april 2023 in het aartsbisschoppelijk paleis te Utrecht. Continue reading