About Anna Kruse

Filmpje over vieren volgens protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

Sinds 14 juni Sacramentsdag kan in de Katholieke Kerk de communie weer worden uitgereikt. De priester gebruikt daarvoor een pincet en staat achter een scherm. Het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, katholiekleven.nl, maakte er een filmpje over. Het brengt in beeld hoe vieren volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ er uit ziet. Continue reading

Vernieuwde website voor CIO, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (afgekort CIO) heeft de website vernieuwd. Op deze site is een overzicht te vinden van wat dit samenwerkingsverband van 29 christelijke kerkgenootschappen en twee joodse gemeenschappen doet. Het CIO behartigt voor de leden de gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. Zo voerde CIO in de afgelopen maanden voortdurend overleg met de minister van Justitie & Veiligheid en tevens verantwoordelijk voor de erediensten, F. Grapperhaus, in verband met Covid-19. Continue reading

Mgr. Van den Hout ondertekent internationale mensenrechtenverklaring voor betere werkomstandigheden

De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen maanden een groot, structureel onrecht blootgelegd: miljoenen mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten. Ze worden nu onevenredig hard getroffen door de Corona-crisis: het ontbreken van bindende, internationale wet- en regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever. Ruim 110 kerkelijke leiders roepen in een vandaag gepubliceerde internationale verklaring overheden op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, ondertekende de verklaring namens de Nederlandse bisschoppenconferentie. Continue reading

Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de mogelijkheden rondom het vieren van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk. Continue reading

Fotoverslag Sacramentsdag met foto’s van Ramon Mangold op katholiekleven.nl

Zondag 14 juni werd bij gelegenheid van Sacramentsdag in veel Rooms-Katholieke parochies voor het eerst weer de heilige communie gedeeld, sinds de maatregelen in verband met het coronavirus van kracht werden. Fotograaf Ramon Mangold legde dit vast in een prachtige fotoserie voor katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Continue reading

Vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten. Continue reading