About Anna Kruse

Mgr. Van den Hout over missiemaand oktober: ‘Wij brengen de liefde van God en onszelf als mens’

“Missie is niet ‘een’ taak, of een werkveld. Maar de Kerk zelf is missie. Wij brengen onszelf. We brengen de liefde van God en ook onszelf als mens.” Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, vertelt in een video op katholiekleven.nl over de missie van de Kerk en de rol die iedereen daarin heeft. De bisschop doet dat vanwege de ‘buitengewone missiemaand’ die de Kerk dit jaar in oktober viert.

Lees verder

Mgr. Liesen namens Nederlandse bisschoppen over betrokkenheid bij Amazonesynode

Zondag 6 oktober 2019 is in Rome de bisschoppensynode over de Amazone van start gegaan. Hiervoor zijn de bisschoppen uit het Amazonegebied bij elkaar, maar ook de Nederlandse bisschoppen voelen zich betrokken. Zij steunen onder anderen de bisschop van Paramaribo in zijn strijd voor rechtvaardigheid en waarheid in het Amazonegebied. Mgr. Liesen, bisschop van Breda, sprak met meerdere bisschoppen uit het Amazonegebied toen hij te gast was bij een van de voorbereidende pre-synodes in Brits Guyana.

Lees verder

Bisschoppen en Nederlandse Katholieke Schoolraad op de bres voor vrijheid van onderwijs

In de week van 30 september tot en met 4 oktober is de week van het Katholiek Onderwijs gehouden. De week had als thema ‘duurzaamheid’. De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) vraagt zich momenteel af hoe ‘duurzaam’ de vrijheid van onderwijs eigenlijk is. Samen met mgr. Hendriks, referent namens de bisschoppenconferentie voor het Katholiek onderwijs, stuurde de NKSR een brief hierover aan de Onderwijsraad.

Lees verder

Procedure aanvraag gratis VOG aangepast: parochie moet preventiebeleid op eigen site vermelden

Per 1 juli 2019 kunnen parochies zelf gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) aanvragen voor bepaalde groepen vrijwilligers. De aanvraag vindt plaats via de website www.gratisvog.nl. Daarvoor is het onder meer nodig dat parochies inzichtelijk maken welk preventiebeleid er wordt gevolgd als het gaat om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. De bestaande aanvraagprocedure is op een belangrijk punt gewijzigd.

Lees verder