About Anna Kruse

Vragen en antwoorden bij het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalvemeter’

Op 20 mei hebben de Nederlandse R.-K. bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid. De parochies zijn er daarna mee aan het werk gegaan om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie voor het kerkelijk leven op anderhalve meter. Deze voorbereiding  leverde ook een aantal vragen op. Continue reading

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief die de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren. Continue reading

Drie veel gestelde vragen protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’

Het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ bestaat uit drie delen, bestemd voor de gelovigen, de bedienaren (inclusief de kosters), en degenen die logistiek en veiligheid in de kerkgebouwen behartigen. Na de publicatie van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ op 20 mei, zijn er bij het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) meerdere vragen binnengekomen. Drie veelgestelde vragen worden hieronder beantwoord. Continue reading

Kerkproeverij / Back to church komt met alternatieven voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd

De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief Kerkproeverij / Back to church moedigen kerken aan om ondanks alle beperkingen vanwege corona toch uitnodigend te blijven. Om geloofsgemeenschappen hierbij te ondersteunen is de website www.kerkproeverij.nl omgebouwd tot een inspiratiepagina voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd. Continue reading

Paus wijdt boodschap 54e Wereldcommunicatiedag aan thema ‘verhalen vertellen’

Zondag 24 mei is Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus kiest in zijn boodschap voor deze dag voor het thema ‘verhalen vertellen’: ‘Omdat ik geloof dat wij om niet te verdwalen er behoefte aan hebben de waarheid van mooie verhalen in te ademen: geschiedenissen die opbouwen, niet afbreken; geschiedenissen die helpen onze wortels te herontdekken en om de kracht te vinden om samen verder te gaan.’ Continue reading

Verslag van interreligieuze dag van gebed, vasten en naastenliefde 14 mei 2020

In de Utrechtse St. Catharinakathedraal kwamen donderdag 14 mei vijftien mensen samen om in stilte te bidden. Ieder kwartier luisterden ze naar een korte lezing uit verschillende godsdienstige stromingen: teksten uit de heilige schriften van joden, christenen en moslims. Ze gaven gehoor aan het initiatief van het Hoge Comité voor menselijke broederschap en de oproep van Paus Franciscus. Continue reading