About Anna Kruse

Cijfers inkomsten en uitgaven parochies over 2016 bekend

De cijfers over de inkomsten van parochies in 2016 zijn bekend. Het hierbij gepubliceerde overzicht laat een daling zien van in totaal € 2 miljoen, 1,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling is minder dan die in 2015 (-2,5%). De opbrengsten uit Kerkbalans daalden met € 1,6 miljoen (- 3,2%) tot bijna € 48 miljoen. Daarentegen zijn de inkomsten die parochies hebben uit bezittingen en vermogen, in 2016 met bijna 4% gestegen. Lees verder

Gedragscode Pastoraat geëvalueerd en herzien

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte mee aan de opstelling van de tekst. Lees verder

Zeven praktische tips voor parochies over Kerkproeverij/Back to church 2018

Vrijdag 6 april vond in Hilversum in het gebouw van KRO-NCRV een Inspiratiedag voor Kerkproeverij/Back to church plaats. Vertegenwoordigers van lokale deelnemende kerken lieten zich inspireren over gastvrijheid in de kerk door onder anderen professor Stefan Paas, bisschop De Korte en dominee De Reuver. R.-K. diaken Iwan Osseweijer deed vorig jaar ervaring op met dit project en vertaalde dit op de Inspiratiedag naar een boeiende workshop. Lees verder

Samen met bisschoppen en religieuzen de rozenkrans bidden voor de vrede op 9 april

Eind 2017 riepen de bisschoppen op om in 2018 maandelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede. In het bijzonder op 9 april – de dag waarop dit jaar het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) wordt gevierd – , sluiten de religieuzen in Nederland zich hierbij aan. Diverse orden en congregaties stellen hun gebedsruimten open voor mensen die mee willen bidden. Lees verder

The Passion en Pasen op televisie

Op Witte Donderdag, 29 maart, zendt de KRO-NCRV samen met de EO The Passion uit. Thema is dit jaar ‘Ik zie jou’. Dit jaarlijkse programma over het lijdensverhaal van Jezus begint om 19.55 op NPO 1 met een intro. Na het journaal van 20.00 uur begint dan de uitzending zelf om 20.35 uur live vanuit Amsterdam-Zuidoost. Bisdom Haarlem-Amsterdam houdt voorafgaand een speciale Witte Donderdagviering voor jongeren. Lees verder

Nederlandse uitkomsten online enquête Vaticaan onder jongeren gepubliceerd

In 2017 heeft het Vaticaan een wereldwijde online enquête gehouden onder jongeren. De uitkomsten daarvan vormen mede de input voor de Gewone Algemene Bisschoppensynode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober 2018 wordt gehouden. Nederland heeft als een van de (weinige) landen de online enquête vertaald en de Nederlandse uitkomsten daarvan zijn nu bekend gemaakt. Lees verder