About Anna Kruse

Nederlandse Bisschoppenconferentie rouwt om slachtoffers Sri Lanka

De wereld werd op Eerste Paasdag opgeschrikt door een verschrikkelijk serie aanslagen op Sri Lanka. Vele mensen kwamen daarbij om of raakten gewond. Onder hen vele katholieken die in hun verschillende kerken waren om Pasen te vieren toen daar een bom afging. De Nederlandse Bisschoppenconferentie rouwt mee met de overlevenden, de nabestaanden en het Sri Lankaanse volk en bidt voor en met hen voor alle slachtoffers. Lees verder

Mgr. Van den Hende zegent bloemen voor Pasen in Rome

Mgr. Van den Hende zegende op dinsdag 16 april de bloemen die op transpart zijn gegaan naar Rome om daar het Sint Pietersplein feestelijk op te luisteren ter ere van Pasen. Pastoor Rochus Franken en diaken Iwan Osseweijer van de Willibrordusparochie vergezelden de bisschop. Namens de Keukenhof, voor de derde keer trotse gastheer van deze gebeurtenis, heette Bart Siemerink allen welkom. Lees verder

Televisie-uitzendingen KRO-NCRV rondom Pasen 2019

Op Witte Donderdag 18 april vindt de live uitzending van ‘The Passion Dordrecht’ plaats met als thema #je bent niet alleen. Bekende Nederlandse artiesten vertolken door middel van Nederlandstalige popsongs het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. Om 18.00 uur die dag wordt in Dordrecht de eucharistie gevierd met de bisschop van Rotterdam, mgr. J. van den Hende. Lees verder

Video-interview met mgr. Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s Hertogenbosch, over de Friezenkerk

Tijdens een recent bezoek aan Rome bezocht katholiekleven.nl mgr. Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s Hertogenbosch. Mgr. Hurkmans woont en werkt in Rome waar hij nu drie jaar rector is van de Friezenkerk. In een interview met het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie geeft hij informatie over deze bijzondere kerk, vlak bij het Sint-Pietersplein. Lees verder

Mgr. Hendriks tekent afspraken over Akte van Bekwaamheid Godsdienst voor basisschoolleraren

Woensdag 3 april was de jaarlijkse ontmoetings- en inspiratiedag van de Vereniging Katholieke Leraren Opleidingen (VKLO) in de Thomas More hogeschool te Rotterdam. Mgr. Hendriks, referent namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor het onderwijs, tekende bij deze gelegenheid afspraken rond de verstrekking van de Akte van Bekwaamheid Godsdienst voor basisschoolleraren. Lees verder

Kardinaal Turkson spreekt diaconale vrijwilligers toe op landelijke inspiratiedag

Zaterdag 6 april komt kardinaal Peter Turkson, hoofd van de dicasterie in het Vaticaan voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, naar Nederland. Hij zal spreken op de landelijke inspiratie- en verdiepingsdag voor diaconale vrijwilligers over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. Aanmelden voor deze dag kan nog! Lees verder