About Anna Kruse

Thema Dag van het Jodendom 17 januari 2020 is ‘bevrijding en vrijheid’

De herdenking van de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden is voor de organisatie van de Dag van het Jodendom reden om in 2020 te kiezen voor het thema ‘bevrijding en vrijheid’. De Dag van het Jodendom vindt plaats op 17 januari 2020 en er wordt stil gestaan bij wat bevrijding en vrijheid eigenlijk betekenen. In de Joodse en christelijke traditie is ‘bevrijding’ een kernbegrip. Dat begint al in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. Continue reading

AVG-nieuws: wat kan een parochie of PCI doen om de kans op een datalek te verkleinen?

Er is geen kant-en-klare-oplossing waarmee een parochie of PCI gegarandeerd beveiligd is tegen datalekken. Wel wordt het risico op een datalek kleiner als in de parochie of PCI zorgvuldig omgegaan wordt met de persoonsgegevens in computerbestanden of op geprinte lijstjes. Wel zijn er  praktische tips voor hoe men alert kan blijven op risico’s: Continue reading

Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken

Voorlopig komt er nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 beschikbaar voor kerken (en dus parochies). Dit heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) bekend gemaakt. Het overleg dat hierover is met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt onverminderd voortgezet om eHerkenning niveau 3 voor kerken zo spoedig mogelijk te realiseren. Continue reading

Paus Franciscus in apostolische brief: ‘de kerststal laat ons de tedere liefde van God zien’

De kerststal “doet ons beseffen dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij een van ons werd, zodat wij op onze beurt één met Hem mogen worden.” Dit schrijft paus Franciscus in een apostolische brief die op 1 december verscheen: ‘Admirabile signum’ (‘Bewonderenswaardig teken’). De paus was die dag op bezoek in Greccio. Daar ligt de oorsprong van de kerststal. Continue reading

Nederlandse Chiara van Voorst door Vaticaan benoemd in adviesorgaan van jongeren

De Nederlandse Chiara van Voorst is met instemming van de Nederlandse Bisschoppenconferentie door het Vaticaanse Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven benoemd in een adviesorgaan dat jongeren op internationaal niveau moet gaan vertegenwoordigen. Ze gaat dit doen samen met twintig andere jongeren uit de hele wereld en zal optreden als adviseur van het betreffende dicasterie.

Continue reading

Eerste programma Emoena voor interreligieus leiderschap van start met 31 deelnemers

Op 28 oktober 2019 is het eerste programma van Emoena, gericht op interreligieus leiderschap van start gegaan met 31 deelnemers. Het programma bestaat uit meerdere werkvormen en omvat achttien lesdagen verspreid over negen maanden. De lessen vinden plaats op verschillende locaties. Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk maakt mgr. H. Woorts, referent voor Interreligieuze Dialoog, deel uit van het College of Founders van Emoena.
Continue reading