About Anna Kruse

Nieuwe video: terugblik op de Bonifatiusdagen 2018 in Dokkum

“We lopen deze processie met christenen van allerlei groeperingen, katholieken en protestanten. Dat verbeeldt dat we samen op weg zijn.” Dit zegt bisschop Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden over de Bonifatiusprocessie op 10 juni in Dokkum. Katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, blikt in een filmpje terug op de Bonifatiusdagen 2018. Lees verder

Kies je mooiste item op videokanaal katholiekleven.nl!

In 2016 startte katholiekleven.nl als videokanaal van de Nederlandse bisschoppen. “Tijd om de balans op te maken. We verzamelen de mooiste verhalen van katholiekleven.nl.” Dit vermeldt de juni-uitgave van de nieuwsbrief ‘katholiek leven vandaag’. “Welke video, foto of podcast is jouw favoriet en waarom?” Lees verder

Pausmis 2019 gepland op zondag 23 juni

Omdat het dit jaar niet mogelijk bleek tot een datum te komen waarop de nuntius en de bisschoppen gezamenlijk in Den Haag de pauskeuze konden vieren, is nu ruim op tijd een datum afgestemd voor de viering in 2019. De door de nuntius voorgestelde data in 2018 waren door de overgrote meerderheid van de bisschoppen al gereserveerd voor onder meer liturgievieringen in de eigen bisdommen.  Lees verder

Rozenkransgebed voor de vrede 9 juni: gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 9 juni viert de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria. Op deze dag bidden de Nederlandse bisschoppen de rozenkrans tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek. Meebidden kan dit keer in het bijzonder in het Aartsbisdom Utrecht in de H. Gerardus Majellakerk te Utrecht. Lees verder

Kardinaal Eijk spreekt over Humanae vitae op internationaal artsencongres

In Zagreb (Kroatië) vindt van 30 mei tot 2 juni het 25ste internationale congres plaats van de internationale rooms-katholieke artsenorganisatie FIAMC (Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques). Eén van de deelnemers aan dit congres is kardinaal Eijk. Hij verzorgde op 31 mei een lezing met als onderwerp ‘Humanae Vitae: half a century – a stumbling block or a prophetic document?’. Lees verder

55e Heiligdomsvaart Maastricht in beeld op katholiekleven.nl

Katholiekleven, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, doet in een video verslag van de 55e Heiligdomsvaart Maastricht. “Het is niet een middeleeuws theater of een soort openluchtmuseum over de katholieke cultuur van vroeger”, benadrukt mgr. De Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond, “maar laat zien hoe we in deze tijd gestalte willen geven aan katholiek geloof.” Lees verder

AVG-nieuws: R.-K. Kerk benoemt Functionaris Gegevensbescherming ledenadministratie parochies

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei is ingegaan, heeft het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze FG oefent zijn taken uit met het oog op de zorgvuldige gegevensverwerking van kerkleden zoals opgenomen in de landelijke ledenadministratie van R.-K. parochies. Lees verder