About Kruse

Actie Kerkbalans start onderzoek naar kerk-zijn na corona

Hoe geven we de kerk vorm na tijden van corona? Met een onderzoek onder kerkgangers in Nederland wil Actie Kerkbalans antwoord krijgen op onder meer deze vraag. De afgelopen twee jaar hebben kerken massaal geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerkgangers eventueel graag behouden voor de toekomst? Continue reading

Podcast met bisschop Van den Hout over Wereldmissiedag, zondag 24 oktober

“De Kerk is per definitie missionair. Vanaf het allereerste begin. Jezus heeft ons een missie gegeven, een opdracht: ga uit, trek over de hele wereld en doop, maak mensen tot mijn leerlingen en leer hen te onderhouden, alles wat Ik u bevolen heb. Dat is het missiestatement van onze Kerk.” In een podcast vertelt bisschop Van den Hout over Wereldmissiedag, zondag 24 oktober. Continue reading

Logo (NL) en werkvertalingen synodedocumenten nu beschikbaar op rkkerk.nl

De werkvertalingen van het Voorbereidend Document en het Vademecum voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ (2023) zijn nu beschikbaar. Ook de Nederlandse versie van het logo kan worden gedownload. Zowel logo als teksten zijn beschikbaar via de speciale webpagina Synodale Kerk op www.rkkerk.nl. Continue reading

Download de gebedskaart voor de Bisschoppensynode: ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’

Begin september ontvingen bisdommen wereldwijd de documenten ter voorbereiding op de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ (2023). Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikte daarbij ook een gebed aan. Dit gebed wordt nu via de Nederlandse bisdommen als gebedskaart verspreid maar is ook beschikbaar als download. Continue reading