Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Tweede pinksterdag viering vijftig jaar Raad van Kerken in Nederland

Tweede pinksterdag viering vijftig jaar Raad van Kerken in Nederland

Op tweede pinksterdag, maandag 21 mei viert de Raad van Kerken in Nederland haar vijftigjarig jubileum. Deze viering vindt plaats in de St. Joriskerk te Amersfoort van 15.00 uur tot 18.00 uur. Het thema voor de viering is ‘De Geest waait’. De Rooms-Katholieke Kerk wordt bij deze viering vertegenwoordigd door onder anderen mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en mgr. Everard De Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond. 

Mgr. Woorts en dominee Iris Speckman van de Doopsgezinde Sociëteit staan in de viering stil bij het werk van de Geest en de oecumene. Voorzitter drs. Dirk Gudde en secretaris ds. Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken hebben de leiding in deze viering.

Speciaal voor dit jubileum is er een liedbundel uitgebracht met pinksterliederen uit verschillende tradities. Het muzikaal ensemble Kavóca uit Kampen en priester Samuël Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk laten in samenzang verschillende liederen horen. De Evangelische Omroep verzorgt een videomontage over de oecumene. Aansluitend is er een informele receptie met gelegenheid om een fototentoonstelling te bekijken.

Geschiedenis

De Raad van Kerken in Nederland kwam in 1968 tot stand, nadat de Rooms-Katholieke Kerk en enkele protestantse, orthodoxe en episcopale kerken tot de oprichting hadden besloten. De Raad stelt zich ten doel het onderlinge gesprek over eenheid en samenwerking te stimuleren en de kerken een gezamenlijk gezicht te geven in de samenleving. Inmiddels zijn er achttien kerken en kerkelijke organisaties aangesloten bij de Raad. Zij vertegenwoordigen zo’n zes miljoen christenen in Nederland. Iedereen die wil, kan de feestelijkheden bijwonen en zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl. Kijk voor meer informatie ook op raadvankerken.nl.

 

Foto mgr. Woorts: Ramon Mangold.