Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > AVG-nieuws: R.-K. Kerk benoemt Functionaris Gegevensbescherming ledenadministratie parochies

AVG-nieuws: R.-K. Kerk benoemt Functionaris Gegevensbescherming ledenadministratie parochies

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei is ingegaan, heeft het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze FG oefent zijn taken uit met het oog op de zorgvuldige gegevensverwerking van kerkleden zoals opgenomen in de landelijke ledenadministratie van R.-K. parochies.

Mr. John Bakker, econoom van het bisdom Rotterdam, is benoemd tot FG. Hij heeft in deze functie een duidelijk afgebakend werkveld, namelijk de persoonsgegevens in de ledenadministratie van R.-K. parochies. Dat betekent dat betrokkenen uitsluitend met de FG in contact kunnen treden over zaken die betrekking hebben op deze ledenadministratie door R.-K. parochies.

Voor andere vragen die raakvlakken hebben met de privacywetgeving, bijvoorbeeld over een bericht op de parochiewebsite of een uitzending via de kerkomroep.nl kan men niet bij de FG terecht. Hiervoor zijn parochies zelf verantwoordelijk in de zin van de AVG. Het is belangrijk dat de parochie en betrokkene over deze vragen zelf met elkaar in gesprek gaan.

Met vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming over de ledenadministratie van een parochie kan worden gemaild via dit contactformulier op de AVG-pagina voor parochies.

NB: met vragen over in- en uitschrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk kunt u terecht op de pagina in- en uitschrijven. Daar vindt u informatie over de betreffende procedure.