De geloofsbelijdenis die in elke Eucharistieviering wordt gesproken of gezongen geeft de kern van het Rooms-Katholieke geloof weer. In de loop van de kerkgeschiedenis is deze geloofsbelijdenis uitgelegd en becommentarieerd in wat we de leer van de Kerk noemen. Het is niet zo dat er één overzichtelijke geloofsleer zwart op wit staat, al geeft bijvoorbeeld de catechismus een goed overzicht van alle geloofsvragen en antwoorden. Wel kent de kerk verschillende dogma’s, de sociale leer, een leer met betrekking tot huwelijk en gezin, een leer over medisch-ethische vraagstukken enzovoort.

Deze leerstellingen zijn weergegeven in bijvoorbeeld brieven (encyclieken) van de pausen en documenten van de verschillende congregaties en raden die de paus ondersteunen in het Vaticaan. Deze vele geschriften samen vormen zo de leer van de Kerk en dit noemen we ook de traditie van de Kerk. De geloofstraditie heeft evenals de Bijbel gezag omdat de Rooms-Katholieke Kerk gelooft dat deze eveneens is geïnspireerd door Gods heilige Geest. Ze wordt dan ook bestudeerd door onder andere priesterstudenten en theologen.