Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Rozenkransgebed voor de vrede 9 juni: gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria

Rozenkransgebed voor de vrede 9 juni: gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 9 juni viert de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria. Op deze dag bidden de Nederlandse bisschoppen de rozenkrans tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek. Meebidden kan dit keer in het bijzonder in het Aartsbisdom Utrecht in de H. Gerardus Majellakerk te Utrecht.

Na afloop van de avondmis in de H. Gerardus Majellakerk (Vleutenseweg 517, aanvang H. Mis: 19.00 uur) bidt mgr. Woorts het rozenkransgebed tot intentie van de vrede. Hij is ook hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering. Voorafgaand aan de avondmis is er stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.

De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria gaat terug tot de Middeleeuwen en vloeit voort uit de verering van het Heilig Hart van Jezus. Het kreeg een nieuwe impuls door de verschijningen van Maria in Fatima ruim honderd jaar geleden. De kinderen aan wie Maria daar verscheen vertelden dat zij vroeg om toewijding aan haar Onbevlekt Hart.

De oorspronkelijke Latijnse titel van de verering van Maria’s hart was Purissimum Cor (‘Allerzuiverst Hart’). Later werd dat Immaculatum Cor (‘Onbevlekt Hart’), om te benadrukken dat Maria niet met de erfzonde is besmet. De verering betreft het hart van Maria als het symbool van haar totale toewijding aan haar Zoon en haar universele moederliefde. Het iconografisch symbool daarvan is een brandend hart, omkranst met rozen en doorstoken met een zwaard. Dat laatste is een verwijzing naar een passage uit het Lucas-evangelie (2,25-35) waarin de vrome man Simeon in de tempel te Jeruzalem tegen Maria zei dat haar Kind een teken van tegenspraak zou zijn en dat een zwaard haar ziel zou doorboren.

Oproep

De bisschoppen schreven vorig jaar in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: “We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.”

Wie zich daarvoor aanmeldt via de sms-service ontvangt elke maand een sms’je namens de Bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede.

Handleiding voor het bidden van de rozenkrans.