Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Kardinaal Eijk spreekt over Humanae vitae op internationaal artsencongres

Kardinaal Eijk spreekt over Humanae vitae op internationaal artsencongres

In Zagreb (Kroatië) vindt van 30 mei tot 2 juni het 25ste internationale congres plaats van de internationale rooms-katholieke artsenorganisatie FIAMC (Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques). Eén van de deelnemers aan dit congres is kardinaal Eijk. Hij verzorgde op 31 mei een lezing met als onderwerp ‘Humanae Vitae: half a century – a stumbling block or a prophetic document?’.

Kardinaal Eijk heeft een doctoraat in de geneeskunde en is lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Tijdens de openingsceremonie van het congres op 30 mei sprak hij een gebed uit en vroeg om zegen voor het welslagen van de bijeenkomst. Gedurende het congres komen onderwerpen aan bod als de heiligheid van het leven en menselijke waardigheid, wetenschap in dienst van de menselijke natuur en interreligieuze dialoog – veranderingen in het beleid van de World Medical Association.

De eerste congresdag werd afgesloten met een eucharistieviering in de kathedraal van Zagreb, waar het feest werd gevierd van Onze Lieve Vrouw van de Stenen Poorten, de patroonheilige van deze Kroatische stad. Hoofdcelebrant tijdens deze viering was kardinaal Bagnasco, aartsbisschop van Genua en voorzitter van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Na de mis was er een processie naar de Stenen Poort.

Ook de tweede dag van het congres werd afgesloten met een Eucharistieviering, ditmaal in de H. Marcuskerk. Daar verzorgde kardinaal Eijk de preek. Na afloop gaf de burgemeester van Zagreb een receptie in het Dverce paleis.

Lees ook dit bericht over (en met) de lezing die de kardinaal eerder in Groningen gaf over Humanae vitae.

 

Bericht: aartsbisdom Utrecht, foto: aartsbisdom Zagreb