Kerkbalans: 40 jaar succesvol interkerkelijk samenwerken

‘In al die veertig jaar dat we met verschillende kerken jaarlijks de actie Kerkbalans uitvoeren, is er eigenlijk nooit één wanklank geweest’, zegt econoom Emile Duijsens die namens de Rooms-Katholieke Kerk voorzitter van de commissie Kerkbalans is. Kerkbalans is al veertig jaar dé formule waarmee vijf verschillende kerkgenootschappen hun kerkleden jaarlijks vragen om een financiële bijdrage.
Met het startschot voor het 41e campagnejaar op 9 januari
aanstaande blikken de kerken in dankbaarheid terug.
Continue reading

Paus bidt in Kersttoespraak voor vrede in Syrië en Afrika

Paus Franciscus heeft in zijn kersttoespraak gebeden voor vrede in de wereld, met name in Syrië en in verschillende Afrikaanse landen. Ook bad hij om genezing voor Irak en om een goede afloop voor de vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina. Uit heel zijn toespraak en gebed sprak zijn betrokkenheid bij het leed in de wereld en zijn verlangen dat God genezing, verzoening en vrede zal brengen.
Continue reading

Interview met kardinaal Eijk en broeder Van Dam inzake seksueel misbruik van minderjarigen

Iedereen die informatie heeft over seksueel misbruik in de katholieke kerk, moet dat nu melden. Dat geldt voor slachtoffers, maar ook voor priesters, religieuzen en andere medewerkers van kerkelijke instellingen die getuige of dader zijn. Die oproep doen kardinaal Eijk en broeder Van Dam in een interview dat zij gaven aan De Telegraaf en aan regionale dagbladen.
Continue reading

Preken Ad Limina beschikbaar

Vandaag vierden de bisschoppen Sinterklaas met een verrassing van bisschop Hurkmans (’s Hertogenbosch) en hulpbisschop De Jong (Roermond). Tijdens de lunch deelden zij cadeautjes uit naam van collega Sint Nicolaas.
Continue reading

Prognose: op termijn moet tweederde parochiekerken worden gesloten

Kardinaal Eijk heeft in zijn toespraak voor paus Franciscus de verwachting uitgesproken dat in heel Nederland voor 2020 een derde van de parochiekerken de deuren zal sluiten en voor 2025 gaat het om tweederde. Deze prognose, die de kardinaal met pijn in het hart moest meedelen, betreft Nederland als geheel, in de verschillende bisdommen kan de situatie anders uit pakken.
Continue reading

Kardinaal Eijk geeft reactie op overlijden Mandela

‘Mandela was een groot man, het levende symbool van de strijd tegen de apartheid. Zijn naam zal daar voor altijd aan verbonden blijven en ik denk met veel respect aan hem en zijn inzet voor Zuid-Afrika terug.’ Dat zegt kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie vanuit Rome.
Continue reading

Paus Franciscus bidt voor Nederlandse Adventsactie

Gisteren ontving paus Franciscus de Adventsactie tafelloper uit handen van bisschop Mgr. J. Punt, dit ter gelegenheid van de officiële start van de Adventsactie in Nederland op zondag 1 december. De paus toonde zich blij verrast met het Nederlandse cadeau en liet zich door bisschop Punt verder informeren over de Adventsactie. Hij noemde Adventsactie een prachtig initiatief en zegde toe voor het welslagen van de actie te bidden.
Continue reading

Nederlandse bisschoppen enthousiast over ontmoeting met paus Franciscus

Rome – De Nederlandse bisschoppen hebben vandaag, maandag 2 december, gesproken met paus Franciscus in het kader van hun Ad Limina bezoek aan Rome. Ze werden ontvangen in het pauselijk paleis en spraken ruim anderhalf uur met de Heilige Vader. Na afloop kwamen ze geïnspireerd en bemoedigd naar buiten. ‘Het was een warme, broederlijke ontmoeting’, zo typeerde kardinaal Eijk het gesprek.
Continue reading

Uitschrijven bij de R.-K. Kerk

Uitschrijven bij de Katholieke Kerk, hoe gaat dat? Begin 2013 hebben de bisschoppen maatregelen genomen om uitschrijven te vereenvoudigen. Dit is onder meer gecommuniceerd via de bisdommen en deze site.

Klik hier voor de sitepagina waar u het uitschrijfformulier kunt downloaden.

Mocht het uitschrijven toch nog problemen opleveren, dan kan men dit melden bij de Nederlandse Kerkprovincie, zodat wij in beeld krijgen hoe en wat er mis gaat. Het adres hiervoor is secrBK@rkk.nl
Continue reading

Paus Franciscus over ‘De vreugde van het Evangelie’

Op 26 november werd in Rome de postsynodeal exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ gepresenteerd. De exhortatie werd geschreven door paus Franciscus naar aanleiding van de Bisschoppensynode over nieuwe evangelisatie. Deze vond plaats aan het begin van het Jaar van het Geloof (7-28 oktober 2012) en had als thema ‘De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijk geloof’.
Continue reading