Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschoppen op bezoek bij CDA en SP in Den Haag

Bisschoppen op bezoek bij CDA en SP in Den Haag

Maandag 10 oktober was een delegatie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie op bezoek in Den Haag. De bisschoppen gingen daar in gesprek met delegaties van zowel het CDA als de SP.

Eerst werd gesproken met het partijbestuur van het CDA, vertegenwoordigd door de heer Sybrand Buma en mevrouw Maria Martens. Gespreksonderwerpen waren de gedeelde zorg om de samenleving, waarin mensen eenzaam zijn, en zorgen hebben over het functioneren van instituties en over de toekomst. Ook werd gesproken over medisch ethische kwesties, zoals de impact van de NIPT-test en zorg rondom levenseinde.

Op dezelfde dag waren de bisschoppen te gast bij de Tweede Kamerfractie van de SP. De heer Emile Roemer en de heer Ronald van Raak heetten de bisschoppen welkom in het Tweede Kamergebouw. Gedurende een gesprek van twee uur werden actuele politieke onderwerpen besproken, zoals de zorg omtrent vluchtelingen, cultureel erfgoed en pastoraat bij de overheid.

De Nederlandse bisschoppen hebben met zekere regelmaat gesprekken met de politieke partijen. Eerder sprak de Bisschoppenconferentie met vertegenwoordigers van partij en fractie van de VVD, de PvdA en de ChristenUnie.

Voor de Bisschoppenconferentie onderhoudt mevrouw Mr Daniëlle Woestenberg contact met de politieke partijen en hun fracties over onderwerpen van gedeelde zorg.

De Bisschoppenconferentie zal de serie gesprekken met de politieke partijen voortzetten na de verkiezingen van de nieuwe Tweede Kamer in maart 2017.

Foto: Danielle Woestenberg