About Marc de Koning

Afsluitend beeldverslag Wereldjongerendagen: ‘welkom thuis’

Van 1 tot 6 augustus 2023 vonden in Lissabon de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Fotograaf Ramon Mangold reisde mee met het gezamenlijke reisprogramma van de bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Op maandag 24 juli vertrok hij samen met de jongeren en op woensdag 9 augustus keerden zij terug in Nederland. Hieronder zijn afsluitende beeldverslag waarin hij een indruk geeft van de plaatsen waar zij in de tussentijd geweest zijn: Lissabon, Burgos en Bordeaux. Onderaan het bericht zijn nog enkele aanbevelingen.

Klik op de foto voor een uitvergroting. De foto’s zijn niet rechtenvrij.

Continue reading

Paus Franciscus verleent Mgr. Harrie Smeets ontslag als bisschop van Roermond

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus. Deze heeft dat vandaag geaccepteerd. Mgr. Smeets is te ziek om het ambt van diocesaan bisschop nog te kunnen vervullen. Onlangs maakte hij al bekend dat de zetel van Roermond ‘verhinderd’ is en dat hij een interim-bestuurder had aangewezen. In overleg met de pauselijke nuntius in Nederland, Mgr. Paul Tschang In-Nam, heeft de bisschop besloten zijn ontslag aan te bieden. Continue reading

Derde beeldverslag: Wereldjongerendagen in Lissabon

Van 1 tot 6 augustus 2023 vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Fotograaf Ramon Mangold reist mee met het gezamenlijke reisprogramma van de bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Op maandag 24 juli vertrok hij samen met de jongeren. Dit derde beeldverslag geeft een indruk van de plaatsen waar zij in de tussentijd geweest zijn: Fatima en Lissabon waar de gehele Nederlandse groep bij elkaar komt.

Klik op de foto voor een uitvergroting. De foto’s zijn niet rechtenvrij.

Continue reading

Persontmoeting met livestream over Wereldjongerendagen in Lissabon

Op vrijdagmiddag 4 augustus om 14:00 uur Nederlandse tijd zal Katholiekleven.nl vanuit Lissabon een (online) persontmoeting houden in verband met de Wereldjongerendagen (WJD). Deze ontmoeting vindt plaats na de gelivestreamde eucharistieviering vanuit de ruimte onder de kerk van São João de Brito in Lissabon. Katholiekleven.nl is het online videokanaal van de Nederlandse bisschoppen. 
Continue reading

Tweede beeldverslag ‘op weg naar de Wereldjongerendagen’

Van 1 tot 6 augustus 2023 vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Fotograaf Ramon Mangold reist mee met het gezamenlijke reisprogramma van de bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Op maandag 24 juli vertrok hij samen met de jongeren. Dit tweede beeldverslag geeft een indruk van de plaatsen waar zij in de tussentijd geweest zijn: Lourdes, Burgos en de aankomst in het Portugese bisdom Guarda.

Klik op de foto voor een uitvergroting. De foto’s zijn niet rechtenvrij.

Continue reading

Eerste beeldverslag ‘op weg naar de Wereldjongerendagen’

Van 1 tot 6 augustus 2023 vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Vanuit Nederland worden er zo’n duizend jongeren verwacht, zo meldde de Portugese organisatie van de WJD eerder. In de Nederlandse bisdommen zijn er verschillende reisinitiatieven ondernomen. Deze reizen bieden onderweg tal van inspirerende momenten van samen op weg zijn. Fotograaf Ramon Mangold reist mee met het gezamenlijke reisprogramma van de bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Op maandag 24 juli is hij samen met de jongeren uit deze bisdommen vertrokken. Onderweg tussen Parijs en Lourdes deelt hij een eerste beeldverslag.

Klik op de foto voor een uitvergroting. De foto’s zijn niet rechtenvrij.

Continue reading

Podcast: ‘Wat betekent Maria voor jou?’ met zuster Maria Nadiya Beznadiynych

Deze zomer vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Lissabon met als thema: Maria stond op en ging met spoed (Lucas 1, 39). In de aanloop naar de WJD gaat katholiekleven.nl in een serie podcasts in gesprek met een viertal bijzondere gasten over de vraag: ‘Wat betekent Maria voor jou?’ In de vierde en laatste podcast in deze reeks is Maria Nadiya Beznadiynych te gast. Op 24 juli stapt zij met de jongeren op de bus naar de WJD. Continue reading

Noveen voor ernstig zieke bisschop Smeets

Op 18 juli startte het bisdom Roermond een noveen voor bisschop Harrie Smeets van Roermond, die negen opeenvolgende zondagen wordt gebeden in de basiliek in Sittard. Mgr. Smeets is ernstig ziek. Hij heeft een hersentumor die behandeld wordt en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De noveen kan worden meegebeden via een livestream. Continue reading

Bisschop Van den Hende in mediaviering: ‘Gebed en solidariteit vanwege de watersnood’

Op zondag 18 juli was bisschop Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, celebrant in de mediaviering. Deze werd uitgezonden vanuit de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. In de homilie en tijdens de voorbede was er speciaal aandacht voor de slachtoffers van de watersnood, die mensen in het zuiden van het land in het bisdom Roermond treft en ook velen in Duitsland en België. Continue reading

R.-K. Kerk verstrekt via bisdommen ‘werkgeversverklaring’ voor gebruik tijdens avondklok

Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bisdommen aan pastorale beroepskrachten de vereiste ‘werkgeversverklaringen’ verstrekken. Zo kunnen zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden als daar een dringende pastorale noodzaak voor is. Ook hebben de bisschoppen gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie besloten om enkele coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Continue reading