About Marc de Koning

Noveen voor ernstig zieke bisschop Smeets

Op 18 juli startte het bisdom Roermond een noveen voor bisschop Harrie Smeets van Roermond, die negen opeenvolgende zondagen wordt gebeden in de basiliek in Sittard. Mgr. Smeets is ernstig ziek. Hij heeft een hersentumor die behandeld wordt en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De noveen kan worden meegebeden via een livestream. Continue reading

Bisschop Van den Hende in mediaviering: ‘Gebed en solidariteit vanwege de watersnood’

Op zondag 18 juli was bisschop Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, celebrant in de mediaviering. Deze werd uitgezonden vanuit de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. In de homilie en tijdens de voorbede was er speciaal aandacht voor de slachtoffers van de watersnood, die mensen in het zuiden van het land in het bisdom Roermond treft en ook velen in Duitsland en België. Continue reading

R.-K. Kerk verstrekt via bisdommen ‘werkgeversverklaring’ voor gebruik tijdens avondklok

Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bisdommen aan pastorale beroepskrachten de vereiste ‘werkgeversverklaringen’ verstrekken. Zo kunnen zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden als daar een dringende pastorale noodzaak voor is. Ook hebben de bisschoppen gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie besloten om enkele coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Continue reading

Gebed en financiële steun voor Beiroet

Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï roepen op tot hulp

Op 4 augustus werd Libanon plotseling getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden. 
Continue reading

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

In december 2019 startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.  Continue reading