About Marc de Koning

Kunstpelgrimage in Hengelo ‘Stations of the Cross’ herinnert eraan hoe kwetsbaar de mens is

Van 17 februari t/m 30 maart vindt ‘Stations of the Cross’ plaats, een kunstpelgrimage in Hengelo. Mensen kunnen zich voorbereiden op Pasen door deze wandelroute te lopen in Hengelo die de naam heeft gekregen ‘Stations of the Cross’. De weg van kwetsbaarheid en levenskracht wordt verbeeld. Ook de Lambertusbasiliek is onderdeel van de kunstroute. Op Goede Vrijdag 29 maart kan de kruisweg worden gelopen tussen 12:00 en 16:00 uur. Continue reading

Webinar Vastenactie: werken aan een ‘nieuw verbond’

Op 14 maart 2024 houdt de bisschoppelijke Vastenactie in samenwerking met de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch een webinar om samen na te denken over een ‘nieuw verbond’ dat nodig is tussen mens en wereld. De organisaties geven met dit initiatief gehoor aan de oproep van paus Franciscus om op te komen voor de meest kwetsbare mensen en de schepping. Continue reading

Nieuw op rkkerkcaritas.nl: recensie van het essay ‘Een precair bestaan’

Eind 2023 verscheen het Essay ‘Een precair bestaan’ van Andries Baart, hoogleraar zorgethiek. Vanuit zijn presentietheorie reflecteert Baart op de bestaansonzekerheid en de miskenning en frustratie van velen die sinds de verkiezingen aan de oppervlakte zijn gekomen. Zijn essay wil een bijdrage leveren aan de beantwoording van de vraag: wat nu? Corine van der Loos schreef voor rkkerkcaritas.nl een recensie van dit essay. Continue reading

De Veertigdagentijd gaat van start. Vastenactie zet zich in voor Zimbabwe

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. In deze periode bereiden christenen in heel de wereld zich voor op Pasen. Het is een tijd van vasten, inkeer, gebed en extra aandacht voor kwetsbare mensen. Voor deze periode heeft de bisschoppelijke Vastenactie materiaal beschikbaar gesteld, zodat parochies, scholen en gezinnen concreet aan de slag kunnen rondom een project in Zimbabwe. Continue reading

Tocht in Apeldoorn voor vrede en tegen pessimisme

Ter gelegenheid van Wereldvrededag (1 januari) hield de Gemeenschap van Sant’Egidio in ruim 150 steden wereldwijd fakkeltochten voor de vrede. In Apeldoorn (Sint Franciscus parochie) vindt deze wandeling op Nieuwjaarsdag al tien jaar plaats, dit keer vanuit veiligheidsoverwegingen echter bij daglicht. Tevens bijzonder: in Apeldoorn zijn de synagoge en de moskee halteplaatsen op de route, zodat de tocht een interreligieus accent krijgt. Mgr. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor de interreligieuze dialoog liep mee en hield een korte toespraak. Continue reading

Reportage Nieuwsuur: kerken hebben het drukker met armoedebestrijding

Kerken hebben het steeds drukker met armoedebestrijding. Het bedrag dat zij jaarlijks in Nederlands uitgeven aan mensen in financiële nood is inmiddels gestegen naar zo’n 41 miljoen euro. Dat meldt Nieuwsuur in een reportage waarin verschillende kerkelijke initiatieven toelichten hoe zij kwetsbare mensen in de lokale samenleving een steuntje in de rug bieden. Continue reading

Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan in Haarlem mogelijk

Haarlemmers met gebitsproblemen kregen dinsdag 21 november een gratis mondzorgbehandeling in de mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld. De tandartspraktijk op wielen stond op de Nieuwe Groenmarkt waar vrijwillige mondzorgprofessionals veertien cliënten via Stem in de Stad, HVO-Querido en de GGD behandelden, mensen voor wie een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist normaal gesproken te duur is. De Mondzorgkaravaan is mogelijk gemaakt door de inzet van parochianen uit Haarlem en een bijdrage van het Caritasfonds van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Continue reading

Nederlandse R.-K. Bisschoppen: “Iedereen moet mee kunnen doen!”

“Samen met u willen we als gelovige burgers nadenken over het goede wat we voor de samenleving kunnen doen door onze stem te gebruiken”, schrijven de bisschoppen in hun brief bij gelegenheid van de aanstaande verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. De bisschoppen wijzen op de grote uitdagingen en de ontwikkeling van ingrijpende visies op het mens-zijn. “Met het oog op de verkiezingen willen we daarbij samen met u stilstaan”, zeggen de bisschoppen. “Vanuit onze opdracht het ‘zout der aarde’ te zijn maken we het verschil.” Continue reading