About Marc de Koning

AVG-nieuws: de model-privacyverklaring voor parochies is herzien

Om parochies te helpen bij het opstellen van hun privacyverklaring is er een model-privacyverklaring voor parochies beschikbaar. Dit model is herzien en te downloaden via rkkerk.nl. Met deze model-privacyverklaring heeft de parochie een goed instrument in handen om mensen te informeren over welke gegevens de parochie verzamelt en waarom dit gebeurt. Lees verder

Naar aanleiding van berichtgeving over betrokkenheid van bisschoppen bij seksueel misbruik

In NRC van 14 september wordt bericht over de betrokkenheid van Nederlandse (hulp)bisschoppen bij seksueel misbruik van minderjarigen. De informatie is ontleend aan bestaande bronnen, onder meer het onafhankelijke onderzoek, dat de heer Deetman op verzoek van de R.-K. Kerk verrichtte en waarover hij in 2011 publiceerde. Ook is informatie ontleend aan het onafhankelijke Meldpunt Seksueel Misbruik R.-K. Kerk. Lees verder

Nieuwe oproep aan parochies om mee te doen met Kerkproeverij/Back to church

Parochies worden via de bisdommen opgeroepen om in 2018 mee te doen aan Kerkproeverij/Back to church, een interkerkelijk initiatief om mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk. Na een succesvolle introductie in Nederland in 2017 staat voor 2018 het weekend van 15 september voor dit project in de agenda. De Nederlandse bisschoppen willen door middel van een brief dit initiatief nogmaals onder de aandacht brengen en mee aanbevelen.

Lees verder

Reactie kardinaal Eijk op kabinetsplannen inzake ’Voltooid leven’

Woensdag 12 oktober maakte het kabinet bekend naast de bestaande Euthanasiewet een nieuwe wet te willen uitwerken voor hulp bij suïcide aan mensen die hun leven ‘voltooid’ achten. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, reageert vandaag, maandag 17 oktober, in een artikel op de Opiniepagina van Trouw:

‘Wijkt bescherming van het leven voor autonomie? Lees verder