Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Van den Hende bij uitreiking prijs aan dokter Lampedusa

Mgr. Van den Hende bij uitreiking prijs aan dokter Lampedusa

Zaterdagmiddag 8 oktober werd in de Martinikerk in Groningen door de stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Locale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) de ‘Levende Steen’ prijs uitgereikt aan dokter Pietro Bartólo (foto). Dokter Bartólo werkt als arts op het eiland Lampedusa en heeft duizenden vluchtelingen verzorgd en geholpen, samen met medebewoners van het eiland. Ook burgemeester Giusy Nicolini van het eiland ontving de onderscheiding van INLIA.

dokter-pietro-bartolo-bron-inlia

Foto: Dokter Pietro Bartólo. (Screenshot www.inlia.nl)

Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, was uitgenodigd en sprak een kort woord tot de aanwezigen over de schreeuw van vluchtelingen in nood, die tot oproep wordt van de Heer zelf. De bisschop verwees naar het Mattheüs evangelie, waar Jezus zegt: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Mt. 25, 35).

De bisschop was gevraagd het oratorium ‘Songs of Exile’ in te leiden van de componist Chris Fictoor, dat bij gelegenheid van de prijsuitreiking voor het eerst werd uitgevoerd. Het muziekstuk maakt gebruik van Engelstalige teksten die zijn ontleend aan het boek van de psalmen. Centraal staan de verzen uit psalm 130, 1-2 (Uit de diepte roep ik, Heer) en psalm 137, 1-4 (Zouden wij van de Heer kunnen zingen in een vreemd land). Andere teksten zijn ontleend aan de psalmen 77, 94, 107, 126 en 129.
Mgr. Van den Hende: “Deze psalmen zijn niet alleen verbonden met wanhopige mensen van het volk van God lang geleden. Ze vragen ook onze aandacht voor de vele vluchtelingen in onze huidige tijd, mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Zeker, de Heer zal ook in onze dagen luisteren naar hun gebeden. Maar openen ook wij ons hart en zijn we barmhartig? Zijn wij in staat om te bouwen aan een beschaving van liefde en solidariteit?”

Lampedusa
De ‘Levende Steen’ prijs (conform 1 Petrus 2, 4-5) is een blijk van waardering voor de grote inzet die dokter Bartólo en de gemeenschap van Lampedusa in de loop van de jaren hebben getoond voor de vluchtelingen die naar het kleine eiland kwamen, die vaak letterlijk aanspoelden op het strand.
Lampedusa is het Italiaanse eiland in de Middellandse Zee, waar paus Franciscus in 2013 een kort bezoek bracht aan de vele vluchtelingen en hun helpers en waar hij te midden van hen de eucharistie vierde. Het was destijds zijn eerste bezoek buiten Rome.
Dokter Bartólo nam aan het einde van zijn toespraak de gelegenheid te baat om de landen van Europa op te roepen om hun hart en grenzen niet te sluiten voor vluchtelingen.

Herbergzaam en barmhartig
In de brief van de Nederlandse bisschoppen voor Kerstmis 2015 wordt verwezen naar al de vluchtelingen die de Middellandse Zee oversteken: “Duizenden mannen, vrouwen en kinderen hebben die reis niet overleefd. Voor hen die de reis wel overleven, zijn de moeilijkheden en angsten vaak niet voorbij.” In de brief doen de bisschoppen, in het verlengde van paus Franciscus, een oproep om herbergzaam en barmhartig te zijn: “In iedere mens in nood komt de Heer zelf tot ons en doet Hij een beroep op onze bereidheid om zorg en hulp te verlenen. Hij vraagt ons om barmhartig te zijn zoals Hij”