Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschoppensynode 2018 over jongeren, geloof en roeping

Bisschoppensynode 2018 over jongeren, geloof en roeping

‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ is het thema dat paus Franciscus heeft gekozen voor de 15e Gewone Bisschoppensynode, die plaatsvindt in oktober 2018 in Rome. In een verklaring van 6 oktober geeft de Heilige Stoel aan dat het thema de “uitdrukking is van de pastorale zorg van de Kerk voor jonge mensen.” De voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende, noemt het thema ‘positief en toekomstgericht’.

Het thema is gekozen, aldus de verklaring van de Heilige Stoel, in het verlengde van de gesprekken tijdens de recente Bisschoppensynodes over het gezin en de inhoud van de post-synodale exhortatie van paus Franciscus ‘Amoris laetitia’. De genoemde Bisschoppensynodes over het gezin vonden plaats in oktober 2014 (Buitengewone Bisschoppensynode) en in oktober 2015 (Gewone Bisschoppensynode).

Met het thema ‘jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ wil de Kerk, aldus de verklaring, “jongeren vergezellen op hun weg naar volwassenheid, zodat zij, door een proces van onderscheiding, het plan voor hun leven kunnen ontdekken en dat met vreugde kunnen realiseren, open voor de ontmoeting met God en de medemens en zich actief engagerend in de opbouw van de Kerk en de samenleving.”
Zoals gebruikelijk is, is de keuze voor het thema door de paus gemaakt na een raadpleging van bisschoppenconferenties, de Oosters-Katholieke Kerken en de algemene oversten van de kloosterorden en religieuze congregaties.

Zien waar het op aan komt
De voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, Mgr. Van den Hende, laat in een korte reactie weten:
“Ik vind het positief en toekomstgericht dat er een Bisschoppensynode gewijd gaat worden aan de jongere generaties. Ik ben hoopvol dat deze Bisschoppensynode zal bijdragen aan de voortgang van het geloof en het verstaan van Gods roepstem en zijn bedoeling met ieders leven, tot opbouw van de Kerk en de verkondiging van het evangelie. Met oog voor God en voor de medemens zullen ook de jongere generaties in de Kerk in staat zijn om te zien waar het op aan komt (naar Filippenzen 1, 10).”

De Bisschoppensynode

bisschoppensynode

Foto: Ramon Mangold.

De Bisschoppensynode is een ontmoeting van bisschoppen uit de hele wereld en brengt de collegiale verbondenheid tot uitdrukking van de bisschoppen uit heel de wereld met de paus. De synode biedt de gelegenheid tot onderlinge uitwisseling over belangrijke onderwerpen in Kerk en wereld en is tevens bedoeld om te komen tot raad en advies aan de paus. In tegenstelling tot een Oecumenisch Concilie, komen voor een synode niet alle bisschoppen van de Kerk samen, maar is er sprake van afgevaardigden van het wereldwijde episcopaat, afkomstig uit alle delen van de wereld. Een Gewone Bisschoppensynode vindt doorgaans om de drie jaar plaats. Daarnaast kan de paus besluiten een Bijzondere Bisschoppensynode bijeen te roepen. De Bisschoppensynode werd ingesteld op 15 september 1965 door paus Paulus VI. De bisschoppen die toen deelnamen aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) hadden hiertoe de wens uitgesproken.