Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Speciaal Magazine over het Onze Vader

Speciaal Magazine over het Onze Vader

Bij gelegenheid van de introductie van de nieuwe vertaling van het Onze Vader verschijnt een speciaal Magazine: Het Gebed van de Heer. De uitgave is een initiatief van de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De nieuwe vertaling van het Onze Vader wordt ingevoerd, zowel in Nederland als in België, met ingang van de Advent, 27 november 2016.
Eind oktober ontvangen de rooms-katholieke parochies in Nederland gratis drie exemplaren van het blad. Nu al kunnen parochies en andere belangstellenden extra exemplaren bestellen.

nieuwe_vertaling_onze_vaderHet Magazine bevat informatieve artikelen over de tekst en het gebruik van het Onze Vader. Daarnaast heeft elk blad een uitneembaar muziekkatern met vijf toonzettingen. Zo kunnen koren in de parochies, en ook anderen, zich het nieuwe Onze Vader al zingend eigen maken. De toonzettingen worden beschikbaar gesteld door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL). Beluister een van de toonzettingen op: katholiekleven.nl/nieuwe-toonzetting-vader.

Bestelinformatie
Het Magazine en het muziekkatern kunnen worden besteld bij de administratie NRL p/a Bisdom Breda.
– Het Magazine (incl. muziekkatern) is verkrijgbaar in pakketjes van 5 exemplaren à € 12,50
– Het muziekkatern met vijf nieuwe toonzettingen voor het Onze Vader is daarnaast verkrijgbaar in pakketjes van 20 exemplaren à € 19,90
– Prijzen zijn exclusief verzendings- en behandelingskosten

Bestel via:
Administratie NRL p/a Bisdom Breda
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
Postbus 90189, 4800 RN Breda
T 076 5223444 (ochtenden)
E bestel@rkk.nl
I www.rkliturgie.nl

De nieuwe vertaling van het Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.