Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Kardinaal Eijk spreekt voor Canadese bisschoppen over euthanasie

Kardinaal Eijk spreekt voor Canadese bisschoppen over euthanasie

Kardinaal Eijk, bisschop-referent voor Medische Ethiek, nam eind september deel aan de jaarlijkse plenaire vergadering van de Canadese Bisschoppenconferentie, die zo’n 90 leden telt. Hij was uitgenodigd om twee lezingen te houden over de Nederlandse ervaringen met euthanasie en medische hulp bij suïcide.
De reden was dat daar recent ook in Canada wettelijke mogelijkheden voor zijn geschapen. In zijn eerste lezing schetste kardinaal Eijk de geschiedenis van de Nederlandse euthanasiediscussie en waarschuwde hij de Canadese bisschoppen voor het “hellend vlak” van euthanasie. Zo ging in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de discussie over levensbeëindiging op verzoek van de patiënt in de terminale fase van een lichamelijke ongeneeslijke ziekte, later ook vóór de terminale fase.

In de jaren negentig werd levensbeëindiging ook geaccepteerd wegens psychiatrische ziekten op verzoek van betrokkene en in een latere fase tevens wegens dementie in gevorderde staat op basis van een schriftelijke euthanasieverklaring. Deze discussie baande het pad voor de euthanasiewet die in 2002 van kracht werd. In 2006 werd een landelijke regeling voor levensbeëindiging bij gehandicapte pasgeborenen ingevoerd. Hiermee werd de laatste barrière geslecht omdat zo ook mogelijkheden voor actieve levensbeëindiging zonder verzoek van betrokkene werden gecreëerd.

“Als je de deur op een kier zet, zal hij altijd verder openen,” zo hield hij de leden van de Canadese Bisschoppenconferentie voor. Kardinaal Eijk wees verder onder meer op het belang van adequate palliatieve zorg: “De totale, medische, verpleegkundige, psychosociale en pastorale zorg gericht op de persoon in al zijn facetten moet ons antwoord zijn op het ongeneeslijk lijden van mensen,” aldus kardinaal Eijk. In een tweede lezing sprak hij over enkele moeilijkheden die zich in het pastoraat kunnen voordoen als gevolg van de vrij algemene acceptatie van euthanasie en medische hulp bij suïcide.

kardinaal_eijk_canadese_bisschoppen_euthanasie

Kardinaal Eijk wordt geïnterviewd tijdens zijn bezoek aan Canada. Klik op de afbeelding om naar het interview te gaan.