About Anna Kruse

Katholieke Kerk publiceert openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik

Op 28 september publiceerde de heer Deetman, voorzitter van de voormalige Onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk, zijn eerste rapportage over de uitvoering van de aanbevelingen van de voormalige onderzoekscommissie. Daarvoor werd de eerste openbare jaarrapportage van de bisschoppen en hogere oversten aan de heer Deetman aangereikt.
Continue reading

Reactie op artikelen in de media over Harreveld

Vandaag verschenen in de media ontluisterende berichten over het jongensinternaat Harreveld. Van dit internaat zou in de jaren vijftig van de vorige eeuw een leerling zijn gecastreerd, en mogelijk zelfs meerderen. Mochten deze verhalen, zoals die nu in de media verschijnen, inderdaad op waarheid berusten dan is hier sprake van een ernstige situatie die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie sterk wordt veroordeeld en zeer betreurd. De bereidheid wordt uitgesproken om mee te werken aan de waarheidsvinding hieromtrent. Voor de inhoudelijke zaken rondom het onderzoek van de commissie Deetman wordt verwezen naar de website van de commissie: www.onderzoekrk.nl

Kardinaal Simonis niet vervolgd wegens meineed

In december 2011 werd aangifte gedaan tegen kardinaal Simonis wegens meineed. Hij zou volgens de aangever op de hoogte zijn van misbruik in het verleden en dit niet hebben gemeld tijdens een verhoor bij de rechtbank Middelburg. Na onderzoek komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat de aanklacht niet ontvankelijk moet worden verklaard.

Algemeen Dagblad rectificeert artikel

Op 31 januari, de dag van het kamerdebat over het onderzoek van de commissie Deetman, verscheen op de voorpagina van het Algemeen Dagblad een artikel met als kop ‘Bisschoppen werken misbruikzaken tegen’. Vandaag, 7 februari, komt het AD met een rectificatie waarin wordt toegegeven dat de Bisschoppenconferentie ten onrechte geen weerwoord is gegeven en dat ook de kop van het artikel niet aansluit bij de inhoud. Dit ook naar aanleiding van een ingezonden brief van de voorzitter van de bisschoppenconferentie, mgr. dr. W.J. Eijk. Continue reading

Geen jubileumviering mgr. Bluyssen

Emeritus-bisschop mgr. J. Bluyssen heeft laten weten af te zien van de viering van zijn gouden bisschopsjubileum. Dinsdag 27 december is het 50 jaar geleden dat hij tot bisschop werd gewijd. Voor die dag stond een feestelijke eucharistieviering in de Sint Janskathedraal gepland. Uit respect voor de slachtoffers van het seksueel misbruik heeft mgr. Bluyssen besloten af te zien van de feestelijkheden: “Vanwege de actualiteit en uit respect voor de slachtoffers van het misbruik acht ik het in alle nederigheid niet gepast om mijn bisschopsjubileum groots te vieren.”