About Anna Kruse

Website bij videokanaal Nederlandse bisschoppen Katholiekleven.nl online

Nadat in januari al de eerste video’s op YouTube werden gepubliceerd en een Facebookpagina werd ingericht, is op vrijdag 27 mei ook de website www.katholiekleven.nl online gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen. Katholiekleven.nl heeft nu ruim 450 volgers op YouTube en iets meer dan 700 volgers op Facebook. Er zijn inmiddels 40 filmpjes geplaatst.
Continue reading

Studiebijeenkomst voor pastores over geweldsteksten in Bijbel en Koran

Op woensdagmiddag 1 juni aanstaande organiseert de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken een studiebijeenkomst speciaal voor pastores over het omgaan met teksten in de Bijbel en in de Koran die in een bepaalde context oproepen tot geweld. De Beraadgroep besloot tot deze studiekomst omdat geweldsteksten in Bijbel en Koran vaak vragen oproepen en los van de context worden geïnterpreteerd. Een aantal deskundigen vanuit de drie monotheïstische religies neemt dit complexe maar boeiende thema onder de loep.
Continue reading

Bisschoppen bevelen speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen aan

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie voert jaarlijks twee grote campagnes: de Adventsactie en de Vastenactie. Daarnaast zet de stichting zich gedurende het jaar in voor mensen en gebieden waar urgent hulp nodig is. In de week van 30 mei tot en met 5 juni geeft de stichting met een speciale campagne aandacht aan vluchtelingen. Deze campagne wordt van harte aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen.
Continue reading

Gezamenlijke brief RKK en PKN aan premier Rutte over SILA

Rutte foto Algemene Zaken

Namens de Rooms-Katholieke Kerk en namens de Protestantse Kerk in Nederland is eind april een brief gestuurd aan premier Rutte over het stopzetten van de levering van verhuismutaties aan de SILA. De ondertekenaars zijn kardinaal Eijk als voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en dominee Plaisier als scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
Continue reading

Bisschoppen ontmoeten ChristenUnie

bisschoppen ontmoeten CU

Maandag 25 april vond in het bisschopshuis aan de Maliebaan in Utrecht een ontmoeting plaats tussen delegaties van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de ChristenUnie. In een gemoedelijke sfeer werd over actuele onderwerpen gesproken, zoals de vluchtelingenproblematiek, maar ook enkele medische ethische vraagstukken kwamen voor het voetlicht.

Continue reading