About Anna Kruse

Bisschoppen roepen op te geven aan Giro555 en te bidden voor slachtoffers hongersnood

Op 6 maart 2017 is er een Nationale Actie voor de slachtoffers van hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan van start gegaan. Elf Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) openden Giro555 om geld in te zamelen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept op om mee te doen aan de SHO-actieweek voor dit doel, die loopt van 25 tot en met 29 maart. Continue reading

Katholieken en evangelischen in gesprek over gebed en evangelisatie

‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie. Continue reading

Nederlandse bisschoppen: “Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn”

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen. Continue reading

Delegatie Nederlandse Bisschoppenconferentie op werkbezoek in Brussel

Een delegatie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie bezocht op maandag 20 februari het Europees Parlement in Brussel. De bisschoppen spraken met onder anderen de heer Wim van de Camp, fractielid van de Europese Volkspartij (EVP) voor het CDA en zijn team. Ook lieten zij zich informeren door beleidsadviseur mw. Merete Bilde van de European External Action Service (EEAS). Continue reading

Mgr. Van den Hende: ‘Politiek en democratie voor heel de mens’

Dinsdag 14 februari werd het verkiezingsdebat van de Raad van Kerken gehouden in Dudok in Den Haag. De Raad nodigde Mgr. Van den Hende als voorzitter van de Bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam uit voor een inhoudelijke bijdrage over armoede. Inhoudelijke bijdragen kwamen vanuit de kerken ook van ds. Karin van den Broeke (voorzitter van de synode van de PKN) en ir. Kees Nieuwerth (vicevoorzitter van de Raad van kerken). Continue reading

Vastenboodschap paus Franciscus: ‘de ander is een gave’

In zijn Vastenboodschap voor de komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 maart begint, zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke man. De laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: zien wij de ander en zien wij de ander als een gave van God? Continue reading