Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Vrijdag 26 augustus tot en met zondag 11 september: 575 Jaar heiligdomsvaart Susteren

Vrijdag 26 augustus tot en met zondag 11 september: 575 Jaar heiligdomsvaart Susteren

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze zomer in Susteren, Limburg, weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 26 augustus tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering van de relieken van heiligen die meer dan duizend jaar geleden in Susteren hebben geleefd. Ook wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd. Het motto van de heiligdomsvaart 2022 luidt: ‘Komt en ziet’.

Eigenlijk komt het jaar uitstel goed uit, want dit jaar is het precies 575 jaar geleden dat voor de eerste keer sprake was van een heiligdomsvaart in Susteren. In een pauselijk schrijven uit 1447 wordt voor het eerst vermeld dat er in ‘Suëstra’ een reliekentoning bestaat. Net als 575 jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer. In de periode van de heiligdomsvaart is er dagelijks gelegenheid om de relieken in de Amelbargabasiliek te zien en te vereren. Op zondag 4 september trekt er een historische stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren. Zij beelden de geschiedenis van Susteren uit. In het tweede deel van de stoet worden de relieken van onder anderen Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia meegenomen en aan het publiek getoond.

Het weekend ervóór wordt op vrijdag 26 augustus de Heiligdomsvaart al geopend met een pontificale eucharistieviering en de onthulling van een kunstwerk. Op zaterdag 27 augustus gaat op het Salvatorplein in Susteren het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ in première: een kleurrijk schouwspel met ruim 150 acteurs. Tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek beelden zij een kroniek uit van legendarische gebeurtenissen in het Maasland in de vroege Middeleeuwen, zoals de stichting van een abdij in Susteren door niemand minder dan de heilige Willibrord en na een verwoesting de wederopbouw van die abdij door abdis Amelberga. In totaal wordt het openluchtspel tien keer opgevoerd.

Deelnemende bisschoppen
Tijdens de heiligdomsvaart zijn er dagelijks vieringen in de basiliek. Verspreid over verschillende dagen komen bijna alle Nederlandse bisschoppen en kardinaal Eijk en de bisschoppen van Hasselt, Luik, Aken, de hulpbisschop van Münster naar Susteren. Op zondag 28 augustus vindt er een openluchtmis plaats, die door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden.

Oude traditie
Heiligsdomvaarten zijn een oude traditie in het stroomgebied van de Maas en de aanpalende Duitse grensregio. Al sinds de Middeleeuwen is er sprake van deze bedevaarten, die om de zeven jaar plaatsvinden. Sommige verdwenen in de loop van de jaren en werden later weer in ere hersteld. In het bisdom Roermond bestaan twee heiligdomsvaarten: in Susteren en Maastricht. Maar ook Aken, Kornelimünster en Mönchen-Gladbach kennen een heiligdomsvaart. Aan de Belgische kant van de grens zijn er onder andere zevenjaarlijkse bedevaarten in Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden en Huy. Een bijzondere variant hierop is de Harlindis en Relindisommegang in Maaseik, die maar eens in de 25 jaar plaatsvindt. Dat is eveneens dit jaar op 18 en 25 september. In de meeste plaatsen gaat de bedevaart ook gepaard met allerlei culturele activiteiten.

Bericht en afbeelding: bisdom Roermond. Kijk voor meer informatie over het programma op de bisdomsite.

Tags: ,