About Anna Kruse

Katholiekleven.nl presenteert vierdelige serie over barmhartigheid

“Wij zijn er niet direct om als hulpverlener problemen op te lossen. Maar we bieden een stuk vriendschap aan.” Dit zegt diaken Ronald Dashorst in de film op katholiekleven.nl ‘Barmhartigheid: De praktijk’. Met de korte film (6 minuten) opent katholiekleven.nl een nieuwe vierdelige serie speciaal vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De reeks belicht het begrip barmhartigheid vanuit diverse invalshoeken.
Continue reading

Bisschoppenconferentie kiest nieuwe (vice) voorzitters en Permanente Raad

In vergadering bijeen, hebben de Nederlandse bisschoppen op 14 juni 2016 Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, als nieuwe voorzitter van de Bisschoppenconferentie gekozen. Verder kozen zij Mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda als vicevoorzitter en Mgr. G.J.N. De Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch, om samen met de nieuwe voorzitter tevens de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie te vormen.
Continue reading

Kardinaal Eijk reageert op voornemen minister Schippers inzake kweken van embryo’s

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voornemens om het wettelijk mogelijk te maken embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. De minister heeft dit geschreven aan de Tweede Kamer in een brief van 27 mei jongstleden. Kardinaal Eijk, referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert op deze brief.
Continue reading

Website bij videokanaal Nederlandse bisschoppen Katholiekleven.nl online

Nadat in januari al de eerste video’s op YouTube werden gepubliceerd en een Facebookpagina werd ingericht, is op vrijdag 27 mei ook de website www.katholiekleven.nl online gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen. Katholiekleven.nl heeft nu ruim 450 volgers op YouTube en iets meer dan 700 volgers op Facebook. Er zijn inmiddels 40 filmpjes geplaatst.
Continue reading

Studiebijeenkomst voor pastores over geweldsteksten in Bijbel en Koran

Op woensdagmiddag 1 juni aanstaande organiseert de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken een studiebijeenkomst speciaal voor pastores over het omgaan met teksten in de Bijbel en in de Koran die in een bepaalde context oproepen tot geweld. De Beraadgroep besloot tot deze studiekomst omdat geweldsteksten in Bijbel en Koran vaak vragen oproepen en los van de context worden geïnterpreteerd. Een aantal deskundigen vanuit de drie monotheïstische religies neemt dit complexe maar boeiende thema onder de loep.
Continue reading