About Anna Kruse

Armoedeonderzoek: kerken geven meer dan 36 miljoen euro uit aan hulp

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een  groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. Continue reading

Nieuwe website Rooms-Katholieke Kerk online

Vandaag, 27 oktober om 13.00 uur is de nieuwe website van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) online gezet. De website is grotendeels ingericht volgens de structuur van de voorgaande site, maar kreeg een nieuw cms (content management systeem) en een nieuwe vormgeving. Continue reading

Afronding behandeling klachten slachtoffers misbruik R.-K. Kerk

Bij de Klachtencommissie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R.-K. Kerk vond op dinsdag 25 oktober de mondelinge behandeling plaats van de laatste reguliere zaken van twee slachtoffers. Verwacht wordt dat rond 1 december het laatste advies wordt uitgebracht. De Compensatiecommissie die slachtoffers een geldelijke tegemoetkoming toekent, heeft nog 60 aanvragen in behandeling. Die zullen naar verwachting binnen drie maanden gereed zijn. Het werk van beide commissies zit er dan op.

Continue reading

Bestel en download: Magazine over het Onze Vader

Deze week ontvangen de rooms-katholieke parochies in Nederland gratis drie exemplaren van een speciaal Magazine over het Onze Vader. Het blad verschijnt vanwege de introductie van de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Parochies en andere belangstellenden kunnen het blad bestellen bij de administratie van de NRL. Enkele artikelen worden ook digitaal beschikbaar gesteld.

Continue reading

Gebedsprentjes voor heiligverklaring MoederTeresa

In verband met de heiligverklaring van Moeder Teresa van Calcutta, zondag 4 september, heeft het bisdom Roermond gebedsprentjes uitgegeven. Op de voorkant staat een afbeelding van Moeder Teresa, op de achterkant een gebed en een korte biografie. De prentjes zijn in een oplage van 70.000 stuks via de Limburgse parochies verspreid en ook in andere bisdommen verkrijgbaar.

Continue reading