Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Liturgische suggesties voor periode van de Schepping: 1 september tot en met 4 oktober

Liturgische suggesties voor periode van de Schepping: 1 september tot en met 4 oktober

Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de scheppingsperiode. Op 1 september is het “Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping” en 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor dieren en planten belangrijk was. In de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg voor de aarde. De Laudato si’ Alliantie biedt hiervoor een liturgisch katern aan. Voor iedere zondag en de gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en meditaties beschreven.

De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato si’ Alliantie Nederland heeft het materiaal aangepast aan de Nederlandse situatie. Het materiaal helpt om inhoud te geven aan de verwondering en zorgen rondom ‘ons gemeenschappelijke huis’, de aarde waar we deel van uitmaken.

In zeven stappen naar een integrale ecologie

Het katern sluit aan bij het programma van het Vaticaan: in zeven stappen naar integrale ecologie. Het Vaticaan nodigt iedereen uit om een veranderingsproces aan te gaan om duurzaam te leven volgens de theorie van integrale ecologie van paus Franciscus. Hierin worden zeven doelstellingen beschreven:

  1. Antwoorden op de “schreeuw van de Aarde”: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk;
  2. Antwoorden op de “schreeuw van de Armen”: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
  3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen;
  4. Eenvoudige levensstijl;
  5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
  6. Ecospiritualiteit;
  7. Participatie en actie in gemeenschappen: acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Het materiaal is te vinden op de website van de Laudato sí’ Alliantie. De Alliantie vraagt parochies en kerken die aandacht geven aan de scheppingsperiode, zich te melden.

Laudato si’ Alliantie Nederland

De Laudato si’ Alliantie Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de KNR. Voorzitter is mgr. Gerard de Korte. De Laudato si’ Alliantie wil mensen inspireren om blijvende veranderingen in te zetten op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid. In de alliantie werken verschillende katholieke organisaties samen.

Mensen kunnen bij de Laudato si’ Alliantie terecht voor zingeving en een diepere motivatie om duurzaam te leven, in verbinding met de aarde en kwetsbaren.

Bericht en afbeelding: Laudato si’ Alliantie.

Tags: ,