Kardinaal Eijk neemt laatste deel methode ’Het Licht op ons pad’ in ontvangst

Op het aartsbisdom Utrecht heeft kardinaal Eijk vorige week de derde en afsluitende boekenreeks van de nieuwe catechesemethode ‘Het Licht op ons pad’ overhandigd gekregen. Dat gebeurde door John Marx, hoofdredacteur van de reeks en Marjet de Jong, van uitgeverij Adveniat. De kardinaal sprak zijn vertrouwen uit in deze methode, die een diepere kennismaking met het katholieke geloof mogelijk maakt voor jeugd en jongeren van elke leeftijd. Continue reading

Nieuw bouwwerk aanpak en preventie seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

Per 1 juli 2014 treedt een nieuwe klachtenprocedure in werking binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland: het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Voor de nieuwe regeling is aansluiting gezocht bij klachtenprocedures die gangbaar zijn in andere sectoren van de samenleving. De klachtenprocedure uit 2011 wordt de komende periode afgebouwd. Vanaf 1 juli 2014 kunnen geen klachten meer worden ingediend onder deze regeling. Continue reading