Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschop Van den Hende in mediaviering: ‘Gebed en solidariteit vanwege de watersnood’

Bisschop Van den Hende in mediaviering: ‘Gebed en solidariteit vanwege de watersnood’

Op zondag 18 juli was bisschop Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, celebrant in de mediaviering. Deze werd uitgezonden vanuit de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. In de homilie en tijdens de voorbede was er speciaal aandacht voor de slachtoffers van de watersnood, die mensen in het zuiden van het land in het bisdom Roermond treft en ook velen in Duitsland en België.

“Hier in de kerk hebben we droge voeten, maar op vele plaatsen lijden de mensen onder de hoge waterstanden”, aldus bisschop Van den Hende in de mediaviering. “Ze zijn uit hun huis verdreven, zijn angstig en er zijn zelfs doden gevallen. En toch mogen wij ons laten voeden door de boodschap van Gods liefde. Want als een goede herder laat Hij ons niet los en spoort Hij ook ons aan om elkaar met liefde en steun nabij te zijn.”

“De Heer laat ons niet los. Hij draagt ons ver en meer dan wij vermoeden”, aldus de bisschop. “In alle omstandigheden van het leven mogen we opnieuw ontdekken hoe de Heer met ons gaat en hoe we zelf ons hart kunnen openen voor Hem en voor elkaar.”

“We worden geroepen om te blijven bidden en de sacramenten te vieren, we worden gevraagd om de rijkdom van ons geloof te blijven verdiepen en uit te leggen aan mensen die nieuwsgierig zijn en ook zelf hebben we regelmatig een herhalingsoefening nodig. En het is nodig om ook werkelijk te volharden in concrete daden van naastenliefde als het moeilijk is, maar ook in tijden van vreugde.”

In de voorbede werd gebeden voor alle mensen die langs de rivieren in Limburg grote wateroverlast te verduren hebben en om solidariteit en daadkracht. Ook werd gebeden voor de bisschop van Roermond, Mgr. Smeets die ernstig ziek is. Vanaf zijn ziekbed heeft hij laten weten dat hij zeer meeleeft met iedereen die getroffen is door deze watersnood.

(Foto via Bisdom Roermond)