Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Wereldmissiedag: ‘…onmogelijk om niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben’

Wereldmissiedag: ‘…onmogelijk om niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben’

Op 24 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldmissiedag. Al eerder dit jaar publiceerde het Vaticaan de boodschap van paus Franciscus voor deze dag, met als uitgangspunt: “Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). Deze boodschap is in nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar.

‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwezigheid als Vader in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven erkennen, kunnen wij niet anders dan wat wij hebben gezien en gehoord verkondigen en delen’, schrijft paus Franciscus.

‘De Kerk bestaat om te evangeliseren’

Het thema van Wereldmissiedag van dit jaar ziet de paus als ‘een uitnodiging aan ieder van ons om “ons moeite te getroosten” en wat wij in ons hart dragen, bekend te maken. Deze zending is de identiteit van de Kerk en is dat altijd geweest: “Zij bestaat om te evangeliseren” (de heilige Paulus VI, apostolische exhortatie Evangelii nuntiandi, 14).’

De paus schrijft dat christenen van nu zich kunnen laten inspireren door het voorbeeld van degenen die in staat zijn geweest op weg te gaan, land en familie achter te laten, om het evangelie zonder uitstel en zonder angst naar de uithoeken van volken en steden te brengen.

Aandacht voor de Kerk van Guinee

Missio brengt in de Wereldmissiemaand oktober de kerk van Guinee voor het voetlicht. In de parochies wordt daar in oktober ook voor gecollecteerd. Missio is de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen. Kijk voor meer informatie op de site van  Missio.

Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap voor Wereldmissiedag.

Foto via Missio.

Tags: , ,