Nederlandse Kerkprovincie publiceert een “Klein Missaal”

Nieuwe tekst van het “Onze Vader” voor Nederland en Vlaanderen

Den Bosch, 14 augustus 2014. Met de publicatie van het “Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie” beschikt Nederland vanaf vandaag over een eerste resultaat van de intensieve samenwerking tussen de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen. Deze samenwerking is gericht op een herziening van de bestaande vertaling van het Romeins Missaal, die dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De Romeinse Congregatie voor de Eredienst heeft op 10 juni 2014 haar goedkeuring verleend aan de uitgave van het “Klein Missaal”. Continue reading

Paus verheft H. Calixtuskerk Groenlo tot basiliek

Paus Franciscus heeft de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek (‘basilica minor’). De aanleiding hiervoor is tweeledig: de restauratie van deze monumentale kerk die tevens het eucharistisch centrum is van de St. Paulusparochie in de Achterhoek en het feit dat er in de provincie Gelderland (binnen het Aartsbisdom Utrecht) geen basiliek meer was sinds de H. Walburgisbasiliek in Arnhem in mei 2013 aan de goddelijke eredienst werd onttrokken. Continue reading

Bisschoppenconferentie roept op tot gebed voor vervolgde christenen in onder meer Irak

De Nederlandse bisschoppenconferentie roept op om op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, te bidden voor de in de knel geraakte en vervolgde christenen wereldwijd en vooral in het Midden-Oosten. De voorzitter van de conferentie, kardinaal Eijk, noemt het schokkend en hartverscheurend hoe christenen uit een gebied waar het christendom zo lang en diep geworteld is, op de vlucht worden gejaagd. Continue reading

Nederlandse bisschoppen: Haat tegen Joden verwerpelijk

In onze Nederlandse samenleving alsook daarbuiten is er – als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas – een toename van uitingen van haat tegen Joden. De R.-K. bisschoppen van Nederland, die haat tegen Joden categorisch verwerpen, zien zich verplicht om opnieuw krachtig elke vorm van antisemitisme te veroordelen. Continue reading

Bisschop van den Hende aanwezig bij gebedsdienst ’Verbonden in verdriet’

De gezamenlijke kerken in Nederland organiseren op deze dag van nationale rouw in de St. Joriskerk in Amersfoort een gebedsdienst naar aanleiding van de ramp met vlucht MH 17. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zal Mgr. dr. J.H.J. van den Hende als bisschop-referent oecumene en lid van de Raad van Kerken aanwezig zijn en een gebed uitspreken.
De Bisschoppenconferentie heeft aan alle parochies gevraagd om vanmiddag van 15.55 uur tot 16.00 uur als teken van rouw de kerkklokken te luiden.
Continue reading

Vaticaanse boodschap bij gelegenheid van het einde van de vastenmaand Ramadan

’Op weg naar een echte broederschap tussen christenen en moslims’, luidt de titel van de boodschap van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog bij gelegenheid van het einde van de islamitische vasten op 28/29 juli 2014. “Onze hedendaagse wereld wordt geconfronteerd met grote uitdagingen die vragen om solidariteit van alle mensen van goede wil”, zegt kardinaal Jean-Louis Tauran, voorzitter van de Raad. Continue reading

Nederlandse bisschoppen betuigen medeleven bij vliegramp Oekraïne

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft met grote ontsteltenis kennisgenomen van het bericht over de vliegramp in Oekraïne die op 17 juli jl. heeft plaatsgevonden, waarbij ook een groot aantal landgenoten is omgekomen. Het medeleven van de bisschoppen gaat eerst en vooral uit naar de familieleden en vrienden van de slachtoffers die door deze ramp zijn getroffen. Continue reading