Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Burgemeester Jan van Zanen houdt Pius-lezing over rol overheid en kerk in coronatijd

Burgemeester Jan van Zanen houdt Pius-lezing over rol overheid en kerk in coronatijd

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, spreekt over de rol van overheid en kerk in de coronatijd. Dat doet hij op de jaarlijkse lezing bij de presentatie van de Pius Almanak 2022, het adresboek van Katholiek Nederland. Deze presentatie vindt plaats op 24 november in de Doopsgezinde Kerk te Den Haag.

Jan van Zanen zal schetsen hoe de wereldlijke overheid haar inwoners in de afgelopen anderhalf jaar heeft bereikt en wat de stad nu doet om mensen nabij te blijven. De burgemeester zal ook ingaan op de rol van de kerken in coronatijd en kijkt naar de betekenis van levensbeschouwing in een grote stad.

Op zijn verhaal zal Ad van der Helm, priester van het bisdom Rotterdam en voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, reageren. Hij zet uiteen dat er een nieuwe balans nodig is tussen geloof en rede. Kerk en wereldlijke overheid hebben elkaar nodig in deze tijd, zo benadrukt Van der Helm het belang van de samenwerking tussen stad en kerk. Maar tegelijk signaleert hij dat er dan wel wat moet veranderen, want op dit moment ziet hij tussen kerk en overheid een verschil in benadering. Waar de kerk inzet op relaties en dus op vertrouwen, kiest de overheid eerder voor regelingen en protocollen. De vraag is hoe deze twee werelden beter bij elkaar kunnen komen.

Eerste exemplaar Pius Almanak

Na deze twee lezingen volgt er een gedachtewisseling met de aanwezigen in de kerk. Irene Vriens, voorzitter van het bestuur van de Pius Almanak, verzorgt het openingswoord en zal ook het eerste exemplaar van de Pius Almanak 2022 aanbieden aan Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag. Ad van der Helm neemt het tweede exemplaar in ontvangst. De ontvangst is vanaf 13.00 uur en de lezingen starten om 13.15 uur. De bijeenkomst duurt tot 15.00 uur, in de Doopsgezinde Kerk te Den Haag, Paleisstraat 8. De toegang is gratis. Vooraf is er koffie en thee. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een drankje.

Belangstellenden zijn welkom als ze tevoren zich opgeven bij info@adveniat.nl. Ieder die zich aanmeldt ontvangt bericht over tijdstip van ontvangst en nadere informatie over eventuele aanvullende maatregelen rond corona. Na afloop komt er digitaal een samenvatting van deze presentatie beschikbaar via de website van uitgeverij Adveniat, www.adveniat.nl.

Persfoto Jan van Zanen: Martijn Beekman.

Tags: ,